Hoppa till innehåll

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas år 2022: nöjda kunder och digitala tjänster som utvecklas

Utgivningsdatum 15.3.2023 11.30 | Publicerad på svenska 16.3.2023 kl. 11.48
Pressmeddelande

Generaldirektör Janne Viskari berättar hur tredje året för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata såg ut.

Generaldirektör Janne Viskari, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata Vilken var den viktigaste reformen 2022?

Våra målsättningar är ambitiösa och det måste de också vara. I fjol lyckades vi främja digitaliseringen av hela samhället och vår egen verksamhet. Vi strävar efter stora förändringar som tar tid och kräver mycket arbete även under de kommande åren.

I fjol fortsatte vi att digitalisera verkets egen verksamhet, det vill säga vi främjade övergången från pappersärenden och ärendehantering till elektronisk ärendehantering. Vi prioriterade de tjänster som har flest användare och detta arbete fortsätter även i år.

Vi fortsatte också att utveckla Suomi.fi-tjänsterna som är kritiska för samhället. I fjol utvecklades i synnerhet Suomi.fi-fullmakter och Suomi.fi-meddelanden. Dessutom satsade vi på genomförandet av spetsprojekten som blivit definierade av regeringen. Expressfilen för invandrare, som är avsedd för specialsakkunniga togs i bruk och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har till och med kunnat betjäna personer som använder expressfilen inom en betydligt snabbare tidtabell än vad som avtalats.

Hur väl lyckades Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata betjäna sina kunder?

Förra året fick vi en bättre bild av hur nöjda våra kunder är. Vi utvecklade ett nytt sätt att fråga hur nöjda kunderna var med den service de fick och antalet svar på enkäten tiodubblades. I genomsnitt gav våra kunder oss betyget 4,3 på en skala från 1–5 (svar 19173).

Vi kunde också göra snabba förändringar i vår verksamhet. Vi anställde fler arbetstagare för kundserviceuppgifter och lyckades därmed betjäna våra kunder väl även om antalet kunder ökade.

Kan något göras ännu bättre?

Ja. Vi lyckades gestalta de digitala tjänster och verksamhetsmodeller som skulle göra vardagen smidigare för både medborgarna och organisationerna. Medborgarna skulle spara tid och besvär och organisationerna skulle också spara arbetstid och på så sätt pengar om digitaliseringen kunde utnyttjas i ännu större utsträckning. För dessa reformer finns det dock fortfarande ännu hinder i lagstiftningen. Vi har lyft fram dessa och vi hoppas att Finlands nästa regering kommer att beakta dessa behov. Vi kan redan göra mycket, men för att digitaliseringen ska kunna utnyttjas fullt ut krävs också lagreformer.

I fjol lyckades vi betjäna våra kunder allt bättre och främja digitaliseringen av samhället. Vi fortsätter att förverkliga våra ambitiösa mål även i år!

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas verksamhetsberättelse har publicerats i sin helhet på webbplatsen dvv.fi. Bekanta dig med verksamhetsberättelsen (på finska).

Ytterligare information:
generaldirektör Janne Viskari, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, [email protected]