Hoppa till innehåll

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata valde OP Företagsbanken som leverantör av förmedlingstjänster för stark autentisering

Utgivningsdatum 19.11.2020 8.59 | Publicerad på svenska 16.12.2020 kl. 15.05
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) konkurrensutsatte förmedlingen av verktyg för stark autentisering till hela den offentliga förvaltningen. Konkurrensutsättningen genomfördes mellan leverantörerna av förmedlingstjänster inom MDB:s dynamiska anskaffningssystem. Tre leverantörer av förmedlingstjänster lämnade anbud inom utsatt tid. På basis av konkurrensutsättningen valdes OP Företagsbanken som tillhandahållare av förmedlingstjänster.

Förmedlingstjänsterna konkurrensutsattes senast 2017 och 2018. Till skillnad från tidigare konkurrensutsättningar valdes nu endast en förmedlingstjänst som förutsattes erbjuda alla de verktyg för stark autentisering som nu används. I konkurrensutsättningen var det fortfarande möjligt att prissätta de olika identifieringsverktygen separat och verktygen betonades utifrån tidigare genomförda fördelningar. Jämförelsepriset beräknades utifrån 170 miljoner identifieringstransaktioner.

Det nya avtalet träder i kraft senast 1.1.2021, då produktionen enligt det nya avtalet börjar till fullt belopp. Avtalet är ett år långt och innehåller tre optioner på ett år. Priset på identifieringstransaktionerna sjunker tydligt i och med det nya avtalet, men när antalet transaktioner ökar är de totala kostnaderna fortfarande höga.

Tilläggsuppgifter

Utvecklingschef Teemu Tukiainen, tfn 0295 535 033
Utvecklingschef Ulla Kankkunen, tfn 0295 535 5144

identifikation suomi.fi