Hoppa till innehåll

Marknadskartläggning av identifieringsverktyg skapar en grund för lösning för digital identitet – besvara begäran om information

Utgivningsdatum 10.3.2022 10.32 | Publicerad på svenska 10.3.2022 kl. 11.08
Pressmeddelande

Marknadskartläggning av identifieringsverktyg skapar en grund för lösning för digital identitet – besvara begäran om information Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har inlett en marknadsundersökning för dem som producerar identifieringsverktyg och tillhörande tjänster. Resultaten av kartläggningen utnyttjas i förnyelsen av den digitala identiteten, där man producerar en mobilapplikation och ett alternativt verktyg för identifiering utan smarttelefon.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utvecklar en lösning för att förnya den digitala identiteten tillsammans med Polisen, som en del av finansministeriets projekt. Inom projektet produceras ett digitalt identitetsbevis, som är en mobilapplikation. Dessutom produceras ett alternativ till mobilapplikationen, dvs. ett identifieringsverktyg som inte kräver en mobil enhet och möjliggör identifiering i den offentliga förvaltningens elektroniska tjänster.

Målet är ett hållbart och tillgängligt identifieringsverktyg

Idag har en begäran om information publicerats för att kartlägga de nuvarande identifieringsverktygen. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är intresserad av identifieringsverktyg vars produktion är kostnadseffektiv och fysiskt hållbar. Utgångspunkten är att lösningen uppfyller tillgänglighetskraven. Dessutom ska lösningen vara datasäker och tillförlitlig. I praktiken kan identifieringsverktyget till exempel vara en kodläsare. Utöver det egentliga identifieringsverktyget kartläggs bakgrunds- och stödtjänster i anslutning till det.

Marknadskartläggningen genomförs som en begäran om information som har publicerats i HILMA-tjänsten. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata önskar få svar på begäran om information från så många aktörer som möjligt som producerar produkter eller tjänster med anknytning till ämnesområdet. Begäran om information har publicerats så att den kan besvaras av både finländska aktörer och aktörer från andra EU-länder. Begäran om information kan besvaras fram till den 31.3.2022.

Med hjälp av marknadskartläggningen ökar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sin egen marknadskännedom samt kartlägger olika genomförandealternativ på marknaden. Marknadskartläggningen utnyttjas i ett eventuellt upphandlingsförfarande för att bland annat föremålet för upphandlingen, avtalsvillkoren och prissättningsmodellen ska kunna fastställas på ett förnuftigt sätt.

Läs mer om förnyelsen av den digital identiteten:

Mer information:

Upphandling av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
[email protected]


Lagförslag som möjliggör en reform av den digitala identiteten hinner inte behandlas i riksdagen före sessionsperiodens slut. Beredningen av den europeiska digitala identitetsplånboken fortsätter. Läs pressmeddelandet.

Hankkeet Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle digihenkilöllisyys