Hoppa till innehåll

Organisationer inom offentliga administration: Komm ihåg att tillhandahålla information om era tjänster i servicedatalagret Suomi.fi

Utgivningsdatum 7.9.2017 10.07
Pressmeddelande

Suomi.fi-servicedatalagret är ett centraliserat nationellt datalager, i vilket organisationer inom den offentliga förvaltningen enligt den lag (571/2016) som trädde i kraft den 15 juli 2016 ska ha beskrivit och infört kundfokuserade redogörelser för sina tjänster före den 1 juli 2017.

De flesta av organisationer har tagit Suomi.fi-servicedatalagret i bruk väl. I 5.9.2017 har Befolkningsregistercentralen skickat brevet till några offentliga organisationer. Brevet heter ” Uppmaning att ta i bruk servicedatalagret Suomi.fi”.

Befolkningsregistercentralen har skickat brevet till organisationer vars ibruktagandet av servicedatalagret antingen inte har inletts, eller har inletts, men är klart ofullbordat i fråga om serviceuppgifternas omfattning eller kvalitet.  

Meddela Befolkningsregistercentralens registratorskontor ([email protected]) om era planer gällande ibruktagandet av servicedatalagret senast den 22 september 2017. Om åtgärderna för att fullgöra den lagstadgade skyldigheten och främja ibruktagandet inte framskrider, förs ärendet vidare till finansministeriet för kännedom och fortsatt behandling.

Varför är detta viktigt?               

Den offentliga förvaltningen tillhandahåller utmärkta tjänster som medborgarna eller företagen inte nödvändigtvis ens vet att existerar. Servicedatalagret gör det lättare att hitta tjänsterna, eftersom det innehåller information om alla offentliga tjänster i ett format som är enhetlig med tanke på informationsstrukturen. Tack vare det enhetliga formatet kan uppgifterna i servicedatalagret utnyttjas maskinellt via gränssnitten. Då blir det lättare att hitta tjänsterna bl.a. i sökmotorer. Informationen kan presenteras på organisationens egna webbsidor och fritt utnyttjas även i andra elektroniska tjänster och applikationer.

Servicedatalagret följer den europeiska rekommendationen (CPSV-AP) om enhetlig beskrivning av offentliga tjänster. Europeiska unionen har som mål att samla alla medlemsländers offentliga tjänster så att de erbjuds på ett enhetligt sätt oberoende av det land där ärendet utförs. Suomi.fi-servicedatalagret fungerar som modell för tillgängligheten till offentliga tjänster i hela EU-området.

Vi skapar tillsammans ett betydelsefullt och mångsidigt användbart datalager som innehåller de offentliga tjänsterna i Finland och ärendekanaler som anknyter till dem. Uppgifter som publicerats i servicedatalagret visas bland annat i webbtjänsten Suomi.fi (www.suomi.fi).

En nationell Suomi.fi-marknadsföringskampanj inleds i början av september i olika köpcentrum, på tv och i andra medier. Även med tanke på detta är det meningsfullt och viktigt att tillhandahålla information om era tjänster i Suomi.fi-servicedatalagret och hålla informationen uppdaterad.

Praktiska aspekter som stöder ibruktagandet:

  1. Befolkningsregistercentralen tillhandahåller utbildning, verkstäder, handledning och anvisningar med anknytning till ibruktagandet. Börja ibruktagandet därifrån.
  2. Innan ni inleder arbetet ska ni säkerställa att er organisation har anslutit sig till servicedatalagret som användarorganisation och godkänt användarvillkoren för tjänsten.
  3. Det är mycket viktigt att identifiera organisationens tjänster och ärendekanaler samt tillhandahålla uppgifterna i den form som servicedatalagret förutsätter, antingen manuellt eller via gränssnittet.
  4. För att servicedatalagret ska kunna tas i bruk måste ansvarsområden och tidtabeller fastställas för arbetet. I arbetet behövs i synnerhet kommunikativa kunskaper och visioner samt substanssakkunskap om tjänsterna. Underhållsresurserna efter ibruktagandet ska också säkerställas.
  5. Om era tjänster tillhandahålls av samarbetspartner ska ni försäkra er om att arbetsfördelningen har överenskommits.
  6. Tekniskt kunnande behövs om servicedatalagrets gränssnitt används för att producera eller utnyttja uppgifter. Det lönar sig att beakta servicedatalagret och dess roll i arbetet med helhetsarkitekturen.
  7. Användningen av servicedatalagret är kostnadsfri, men organisationerna ansvarar själva för kostnaderna för ibruktagandet och uppdateringen av uppgifterna.

Mer information

Befolkningsregistercentralen, ptv-tuki[at]vrk.fi

Suomi.fi-tjänsterna underlättar medborgarnas och företagens myndighetsärenden samt samarbetet mellan olika myndigheter. Tjänsterna administreras av Befolkningsregistercentralen i enlighet med lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster 571/2016).

Mer information:

Tidigare brev med anknytning till ämnet:

Undantagslov