Hoppa till innehåll

IT-företag: spara och skapa mervärde genom att utnyttja tjänsten Fullmakter

Utgivningsdatum 3.4.2020 11.21 | Publicerad på svenska 3.4.2020 kl. 15.37
Pressmeddelande

Tjänsten Fullmakter som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är färdig, avgiftsfri komponent som testats i praktiken. Tjänsten kan integreras i IT-företagens system, där det är viktigt att kontrollera om användaren har fullmakt att uträtta ärenden för någon annan.

Användningen av fullmakter förutsätter stark autentisering, vilket ökar systemets datasäkerhet.

Smidigt att uträtta ärenden via Suomi.fi-fullmakter

Många myndigheter och andra aktörer utnyttjar Suomi.fi-fullmakter om det är möjligt att uträtta ärenden för någon annans räkning i deras tjänster. I samband med uträttandet av ärenden granskar man till exempel om vårdnadshavaren kan uträtta ärenden för sitt minderåriga barn eller om en vuxen har gett en annan vuxen fullmakt att uträtta ärenden åt dem.

Granskningen av fullmakten sker snabbt och automatiskt ur användarens synvinkel, eftersom uppgiften om att fullmakter finns hämtas från den riksomfattande befolkningsdatabasen i realtid.

Vårdnadshavarnas egna initiativ ger kunderna besparingar

Wilma, som är planerat för småbarnspedagogiken och undervisningsväsendet, är programvarubolaget Vismas skolhanteringssystem. Wilma är ett verktyg som många familjer är bekant med och använder för att följa barnens skolgång.

Produktchef Joakim Pesola berättar att Wilma utnyttjar Suomi.fi-fullmakter. De kommuner som använder Wilma kan välja om Fullmakter kopplas till tjänsten.

Fullmakterna gör det enklare för vårdnadshavarna att uträtta ärenden för sina barn. "När vårdnadshavaren har identifierat sig starkt med bankkoder eller mobilcertifikat och hans eller hennes fullmakter har granskats, får vårdnadshavaren själv skapa ett användarnamn i Wilma.”

De kommuner som valt detta behöver inte längre göra och dela ut användarnamn, vilket sparar papper, utskriftskostnader och framför allt arbetstid - enligt Pesola är det upp till 100 dagsverken per år i stora kommuner. "Här har vi fått mycket positiv respons", berättar Joakim Pesola. Han nämner också det minskade antalet begäran om support. Det tyder på att den totala kundnöjdheten ökar.

Trygg kommunikation om viktiga frågor

Den elektroniska plattformen för social- och hälsosektorns e-tjänster Hyvis är i bruk i flera sjukvårdsdistrikt. Hyvis var vårt lands första tjänst som integrerats i Suomi.fi-fullmakter. Juha Salmi,2M-It Oy:s produktchef för Hyvis förklarar att medborgarna via Hyvis till exempel kan kontrollera provresultaten, kommunicera tryggt med yrkesutbildade personer, fylla i blanketter och i vissa sjukvårdsdistrikt även boka tid.

 "Det vanligaste sättet att uträtta ärenden är att vårdnadshavarna med fullmakt uträttar ärenden för ett minderårigt barn", nämner Salmi. "Till exempel är tidsbokningen för barn under 10 år problemfri - även om det ibland händer att en vuxen av misstag bokar tandläkartid för sig själv och inte för barnet, vilket var meningen."  Salmi fortsätter: "10–18-åringar är mer utmanande: enligt lagen borde barn över 10 år uträtta ärenden själva, men å andra sidan har få barn i skolåldern till exempel de bankkoder som krävs för identifiering.”

IT-företaget får tid att koncentrera sig på kärnverksamheten

Juha Salmi funderar kring utnyttjandet av tjänsten Fullmakter: "Den är byggd som en nationell lösning. En egenutvecklad komponent kunde kanske vara smidigare, men å andra sidan kan vi nu koncentrera oss på annat, till exempel fundera på hur vi med IT-lösningar kan stöda våra ägarkunders verksamhet och hur vi utvecklar funktionerna för att förbättra helheten. ”

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle