Hoppa till innehåll

Ibruktagandet av tjänsten för utskrift, kuvertering och utdelning av Suomi.fi-meddelanden inleds i november

Utgivningsdatum 22.10.2020 8.58
Pressmeddelande

Organisationer inom den offentliga förvaltningen kan ta i bruk tjänsten för utskrift, kuvertering och utdelning av Suomi.fi-meddelanden (TKJ) i november-december 2020.

I och med tjänsten är det så enkelt som möjligt för organisationer som använder Suomi.fi-meddelanden att skicka meddelanden (såsom beslut, meddelanden och andra dokument). När en organisation använder Suomi.fi-meddelanden kan meddelanden skickas till medborgare och företag via utskrifts-, kuverterings- och utdelningstjänsten på en gång oberoende av om mottagaren använder Suomi.fi-meddelanden eller vill ha dessa meddelanden som papperspost. Organisationerna behöver inte längre separat upphandla papperspostningen eller administrera en skild postningstjänst.

Vem kan använda tjänsten?

Utskrifts-, kuverterings- och utdelningstjänsten för Suomi.fi-meddelanden kan användas endast för att skriva ut, kuvertera och dela ut meddelanden som har skickats till Suomi.fi-meddelanden från en offentlig organisation. Organisationen ska alltså använda Suomi.fi-meddelanden.

Om en användarorganisation har andra behov av utskrifts-, kuverterings- och utdelningstjänster ska de själva ordna dem.

När kan tjänsten tas i bruk?

Organisationer som redan använder Suomi.fi-meddelanden kan göra en anmälan om anslutning till tjänsten för utskrift, kuvertering och utdelning av Suomi.fi-meddelanden från och med början av november 2020. Därefter kan de börja testa tjänsten enligt de anvisningar de får. Från och med början av december 2020 är det möjligt att skicka riktiga meddelanden.

De kunder som har använt sig av den TKP-tjänst som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata skaffat genom ett tillfälligt avtal och som producerats av Edita Prima Oy kan övergå till den nya utskrifts-, kuverterings- och utdelningstjänsten från och med den 18 januari 2021.

Bekanta dig med anvisningarna för anslutning till och ibruktagande av tjänsten för utskrift, kuvertering och utdelning av Suomi.fi-meddelanden i Suomi.fi-serviceadministrationen

Om organisationen ännu inte använder Suomi.fi-meddelanden

En organisation som ännu inte använder Suomi.fi-meddelanden ska börja med att ta Suomi.fi-meddelanden i bruk. Anmälan om anslutning till utskrifts-, kuverterings- och utdelningstjänsten kan göras i samband med att Suomi.fi-meddelanden tas i bruk.

Läs mer om hur Suomi.fi-meddelanden tas i bruk på Suomi.fi-serviceadministration

Kostar det att använda tjänsten?

Organisationerna ansvarar själva för de kostnader som uppstår när de skickar produkter enligt prislistan eller använder de tjänster som anges i den. Posti Messaging Ab fakturerar kunderna direkt.

Välkommen till ett infotillfälle i november

I slutet av november 2020 ordnar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ett informationstillfälle där man berättar närmare om utskrifts-, kuverterings- och utdelningstjänsten för Suomi.fi-meddelanden och hur den tas i bruk. Inbjudningarna till infotillfället publiceras i månadsskiftet oktober-november.

Mer information

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Kundtjänst för organisationskunder,
organisaatiopalvelut[at]dvv.fi

Frågor om att ta tjänsten i bruk: viestit-kayttoonotot[at]dvv.fi

Tiedote - Organisaatioasiakkaat