Hoppa till innehåll

I artikelserien Lyckan i digitalisering dryftas följande: Hur digitalisera den traditionella branschen?

Utgivningsdatum 9.11.2021 7.53
Pressmeddelande

En bostadsaffär är ett exempel på en vardaglig verksamhet som i samband med digitalisering väcker flera frågor. Företagare Sami Honkonen berättar i sin aktuella artikel om utmaningarna med digitaliseringen av denna traditionella bransch och hur förtroendet byggs upp med digitala metoder. Berättelsen är en del av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas artikelserie Lyckan i digitalisering och dess framtid och möjligheter.

Att köpa bostad är ett stort och viktigt beslut för medborgarna. Det är lika viktigt att inte bara köparen utan också andra intressenter, såsom banker och fastighetsförmedlare, känner sig trygga i processen. Det står mycket på spel för alla. 

Avsikten var att den digitala plattformen för bostadsköp, grundad av företagaren Sami Honkonen, skulle överföra den traditionella bostadshandeln helt och hållet till nätet, vilket skulle göra handeln enkel, snabb och säker. I sin artikel berättar Honkonen om vilka hinder man måste övervinna under resans gång för att kunna bygga upp förtroendet mellan alla aktörer när man övergår till digitala kanaler. 

En bostadsaffär har traditionellt innehållit flera manuella skeden och förutsatt fysiska möten. Digitaliseringen lyckades inte utan svårigheter i en sådan traditionell bransch där det alltid är lättare att stanna kvar i bekanta processer och vanor. Man ville till exempel inte övergå från köpebrev i nuvarande form till nya versioner och bankerna hann inte genomföra sina egna lösningar i tid. 

”Det kändes som mattan drogs under benen och precis när man skulle komma tillbaka upp och stå, drogs en annan matta bort. Så går digitaliseringsprojekten alltid till”, konstaterar Honkonen.  

Målet med digitala tjänster är i slutändan att göra vår vardag lättare 

Honkonens text berättar på ett träffande sätt en historia om hur digitaliseringen i bästa fall är en problemlösning i en ny miljö som underlättar människans vardag. Tidigare överfördes ett traditionellt aktiebrev i pappersformat från säljarens bankvalv till köparens bankvalv, även om hela processen hade kunnat digitaliseras redan för länge sedan. 

”I efterhand låter vårt beslut uppenbart, men ingen hade ändå gjort det tidigare. På detta sätt hade man kunnat göra en näst intill digital affär redan flera årtionden tidigare”, funderar Honkonen.  

Även den globala coronapandemin påskyndade tillväxten då bostadsköpen kunde skötas helt på distans med hjälp av Honkonens tjänster. Pandemin har explosionsartat påverkat de digitala tjänsternas tillväxt och utveckling under de senaste 18 månaderna.  

”Under de senaste åren har man tagit stora kliv framåt i utvecklingen av digitala tjänster. När man digitaliserar en tjänst måste man alltid tänka om från början. En elektronisk redan befintlig dokumentbaserad process leder inte som sådan till en fungerande digitaliserad tjänst. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata digitaliserade fullmaktsprocessen för registrering samt gränssnitt, i stället för flyttbara fysiska fullmaktsbrev, när det blev möjligt att ge fullmakt åt annan person att uträtta ärenden för fullmaktsgivarens räkning ” säger överdirektör Timo Salovaara vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Läs andra delen av artikelserien Lyckan i digitalisering nu:

Sami Honkonen: Digitala bostadsköp – hur byggs förtroendet upp från gränssnitt till hemmasoffa?

 

Tilläggsuppgifter om artikelserien

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, kommunikationsexpert Eetu Jokela, tfn 0295 535 056, fornamn.efternamn[at]dvv.fi 

Digitalisering av Lyckan i digitalisering är en artikelserie som produceras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata med finländska tänkare där digitalisering och framtid diskuteras. Målet är att väcka tankar om olika och möjliga digitala framtidsscenarier, så att allt fler blir intresserade av att utveckla samhället och delta i det.