Hoppa till innehåll

Skidutmaningen fick 21 666 finländare att avstå från myndighetspost på papper – du hinner ännu få skattedeklarationen elektroniskt

Utgivningsdatum 6.3.2019 9.59
Pressmeddelande

Skatteförvaltningen och Befolkningsregistercentralen kampanjade i februari för elektronisk kommunikation med myndigheterna genom en skidutmaning: om 100 000 finländare tar Suomi.fi-meddelanden i bruk före slutet av februari kommer tjänstemännen att skida 10 000 kilometer på sin fritid. Trots att målet inte uppnåddes fördubblades antalet användare av tjänsterna under utryckningen i jämförelse med de föregående månaderna. Från skidkampanjens sida önskar man dock att så många som möjligt ska ta Suomi.fi-meddelanden i bruk före den 20 mars för att minska antalet skattedeklarationer som måste skickas på papper.

Över 200 myndigheter och över 300 e-tjänster använder redan Suomi.fi-meddelanden för elektroniskt utbyte av meddelanden med medborgarna. Om Skatteförvaltningen avstod från att skicka papperspost skulle det i sig innebära en årlig besparing av skattemedel på minst 10 miljoner euro.

Befolkningsregistercentralen och Skatteförvaltningen önskar att i synnerhet personer som även sköter andra ärenden elektroniskt ska övergå till elektronisk kommunikation med myndigheterna. En myndighet kan inte sluta skicka papperspost förrän personen har gett sitt samtycke till det via Suomi.fi-meddelanden.

– Skidkampanjen fick många medborgare att inse nyttan med meddelandetjänsten. Nu utmanar vi också alla andra finländare att ta i bruk den elektroniska och informationssäkra myndighetsposten, säger överdirektör Janne Viskari på Befolkningsregistercentralen.

Tre orsaker varför medborgarna ska ta Suomi.fi-meddelanden i bruk

  1. Det går inte åt någon tid till postgången. De som använder Suomi.fi-meddelanden får exempelvis information om eventuella skatteåterbäringar och kvarskatter snabbare än de som väntar på papperspost.
  2. Du får skattedeklarationen elektroniskt om du aktiverar tjänsten senast den 20 mars. Du kan kontrollera och komplettera skattedeklarationen i Skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt.
  3. Alla som använder smarttelefon kan läsa sina myndighetsmeddelanden bekvämt i Suomi.fi-mobilappen. Appen finns i Google Play och App Store.

När medborgaren tar i bruk Suomi.fi-meddelanden ger hen ett allmänt samtycke till att alla myndighetsmeddelanden kan sändas elektroniskt.

Tjänstemännen skidade i februari 7 818 kilometer för att främja elektronisk kommunikation

Tjänstemännen på Skatteförvaltningen och Befolkningsregistercentralen började staka sig fram i skidspåret genast den 8 februari när skidutmaningen utlystes. Under februari skidade tjänstemännen sammanlagt 7 818 kilometer på sin fritid. Det utlovades 100 meter tjänstemannaskidning per ny användare av Suomi.fi-meddelanden, så nu har tjänstemännen skidat en sträcka som motsvarar 78 180 personer som har avstått från pappersposten.

Tjänstemännen hoppas att de skidade kilometrarna inte ska ”gå till spillo”, utan att åtminstone det antal medborgare som tjänstemännen redan har skidat för ska ta Suomi.fi-meddelanden i bruk senast den 20 mars.

Ytterligare information:

Om skidkampanjen på finska: virkamiehetladulla.fi 

Suomi.fi-meddelanden: suomi.fi/meddelanden  

Ytterligare information om kampanjen och e-tjänsterna samt förfrågningar om intervjuer med direktörerna

Kommunikationschef Päivi Railotie, 050 431 2404, [email protected], Befolkningsregistercentralen

Marknadsföringschef Pirjo Koivunen, 050 549 2463, [email protected], Befolkningsregistercentralen

Kommunikationschef Nilla Hietamäki, 050 461 9898, [email protected], Skatteförvaltningen

Kommunikationsplanerare Heta Kylmämaa, 050 470 3158, [email protected], Skatteförvaltningen