Hoppa till innehåll

En smidigare start på entreprenörskap och studerandeförmåner – så här har OP utnyttjat Suomi.fi-informationsleden

Utgivningsdatum 7.2.2022 10.23 | Publicerad på svenska 7.2.2022 kl. 10.42
Pressmeddelande

Tack vare Informationsleden har Finlands största finanskoncern OP Gruppen kunnat utveckla sina tjänster i en mer kundorienterad riktning. Informationsledens snabba dataöverföring har möjliggjort nya funktioner i såväl mobilappen Pivo som tjänsten OP Keytyrittäjä.

Att använda sig av Suomi.fi-informationsleden har öppnat nya dörrar och affärsmöjligheter för OP: tack vare Informationsledens gränssnitt går det snabbt att ansluta studiekortet till Pivo-applikationen. Med hjälp av Informationsleden kan företagare å sin sida ge tjänsten OP Kevytyrittäjä fullmakt att bokföra redan under företagets grundläggningsprocess. Med hjälp av den sköter tjänsten automatiskt om företagarens bokföring och skattedeklarationer.

Innan anslutningen till Informationsleden var inte någon av dessa möjlig. Tidigare sköttes fullmakterna på OP Kevytyrittäjä manuellt med en fullmakt som skickades till skattemyndigheten som en bilaga till etableringsanmälan om FO-nummer.

– Det nuvarande automatiska sättet är mycket lättare och smidigare nu när vår tjänst med hjälp av Informationsleden har integrerats direkt i MinSkatt, beskriver Markus Sarja, projektledare för Pivo Wallet Oy.

Man beslöt att ansluta studiekortsegenskapen till Pivo eftersom Informationsleden möjliggjorde det: via gränssnittet kan man i applikationen hämta uppgifterna om ett giltigt studiekort genast när man loggar in. Tack vare det här går det till exempel att använda studeranderabatterna i applikationen genast.

Nya möjligheter i spetsen av affärsverksamheten

I båda fallen betonar Sarja betydelsen av nya egenskaper för deras affärsverksamhet. 

– Vad gäller OP Kevytyrittäjä skulle vi inte kunna bedriva en så omfattande verksamhet om det inte var för Informationsleden. 20 000 kundföretagare är så många att automatiseringen av bakgrundsprocessen måste vara i skick för att vi ska kunna sköta deras bokföring. Att ge fullmakter för bokföring redan i företagets grundningsskede är en kritisk del i den process som är kärnan i den här affärsverksamheten, skulle jag säga, säger Sarja.

Pivo är däremot en applikation för massorna, och ungdomarna är de första som anammar nya betalningssätt. Därför har man velat utveckla nya digitala egenskaper som är nyttiga uttryckligen för målgruppen studerande. Också i bakgrunden till Pivos studiekortsegenskap spelar det faktum att uppgifter om gällande studiekort kan hämtas från gränssnittet som massa en nyckelroll.

Automatiseringen sparar resurser både i det egna teamet och myndigheten

När det gäller fördelarna med informationsleden lyfter Sarja fram att man i den nuvarande verksamhetsmodellen sparar resurser och att tjänsten blir snabbare både för det egna teamets del på OP Kevytyrittäjä och för Skatteförvaltningens del: tidigare var man tvungen att uträtta ärenden per telefon, vilket förorsakade bägge parter arbete. Numera gör Informationsleden det möjligt att sköta skatteärenden för företagarens del direkt i MinSkatt.

 – Man skulle visserligen kunna hämta uppgifterna manuellt och mata in dem manuellt också i Pivo – men är det så man bedriver digital affärsverksamhet? funderar Sarja.

För företag som producerar tjänster för massorna är Informationsleden en förnuftig lösning

Sarja kan rekommendera ibruktagningen av Suomi.fi-informationsleden särskilt för sådana organisationer som producerar tjänster för massorna och dagligen behöver uppgifter som endast förvaltas av en myndighet.

– Jag är särskilt tacksam över att Informationsleden har möjliggjort våra kunder nya användarerfarenheter och sätt att sköta sina ärenden på. Till exempel i Kevytyrittäjä har vi kunnat skapa ett nytt sätt att verka som företagare. För oss innebär det att vi i stället för att vara en bokföringsbyrå möjliggör entreprenörskap. För våra kunder innebär det att vem som helst kan bli en entreprenör.
 

Asiakastarinat Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle