Hoppa till innehåll

En översikt över företagens och samfundens digitala kompetens har publicerats: Det digitala utmanar i synnerhet små aktörer

Utgivningsdatum 4.12.2020 8.47 | Publicerad på svenska 4.12.2020 kl. 8.50
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utredde under hösten 2020 digital kompetens, behovet av digitalt stöd och utbudet av det på riksnivå bland företag och samfund. Den främsta observationen är att utvecklingen av digital kompetens är svårast för små aktörer. Översikten som publicerades idag sammanställer de viktigaste observationerna och rekommendationer om åtgärder.

En av de viktigaste observationerna var behoven hos små företagare och lokala samfund som verkar med frivilliga krafter.

– Även om finländarna är ett folk med stor digital kompetens och det finns en vilja att utveckla digital kompetens, finns det inte alltid resurser för utvecklingen. Samtidigt blir det smidigare för företag och samfund att uträtta ärenden tillsammans med myndigheterna, i synnerhet när ärenden överförs till digitala kanaler. Om man inte hänger med i digitaliseringsutvecklingen kan det försvåra smidigheten i myndighetsärenden och även i större utsträckning företagets eller samfundets verksamhet, säger projektledare Minna Piirainen vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Fältet för behov och utbud av digitalt stöd är splittrat – målet är en enhetlig samordning

Företagarnas och samfundens utmaningar med digitala tjänster och apparater är många. Medan inlärningen av användningen av sociala medier för en lokal fiskare kan vara ett avgörande steg för att försäljningen av fiskfångsten ska lyckas, kan man samtidigt i den lokala studentföreningen fundera på att ta i bruk mötesverktyg som främjar deltagande på distans.

På nationell nivå finns det för närvarande ingen aktör som skulle samordna eller ens samla information om varifrån företagare och samfund skulle kunna få stöd i digitala ärenden. Den översikt som nu har färdigställts skapar en grund för det arbete som kommer att utföras nästa år i syftet att skapa en hållbar samordningsmodell av digitalt stöd till företag och samfund. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata söker samarbetsorganisationer på olika håll i Finland för att skapa verksamhetsmodeller.

– Nya verksamhetsmodeller kommer finnas redan före sommaren och före utgången av 2021 färdigställs rekommendationer om hur digitalt stöd i fortsättningen ska koordineras och ordnas för företagens och samfundens behov, berättar Piirainen.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ordnar idag 4.12 kl. 9–12 ett evenemang om digital kompetens i företag och samfund där översikten presenteras och företagare, samfund och de som skapat översikten får sina röster hörda. Evenemangets innehåll ger insikter i vilka utmaningar företag och samfund för närvarande står inför och varifrån man nu är van att söka hjälp. Man hinner ännu delta i evenemanget och en inspelning av evenemanget publiceras under de närmaste veckorna på webbplatsen suomidigi.fi

En översikt över företagens och samfundens digitala kompetens

Mer information:
Projektledare Minna Piirainen, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, tfn 0295 535 280, [email protected]

digistöd