Hyppää sisältöön

Katsaus yritysten ja yhteisöjen digiosaamisesta on julkaistu: Digi haastaa erityisesti pieniä toimijoita

Julkaisuajankohta 4.12.2020 8.47
Tiedote

Digi- ja väestötietovirasto selvitti syksyn 2020 aikana yritysten ja yhteisöjen digiosaamista, digituen tarpeita ja sen tarjontaa valtakunnallisesti. Päällimmäinen havainto on, että digiosaamisen kehittäminen on vaikeinta pienille toimijoille. Tänään julkistettu katsaus kokoaa keskeiset havainnot ja suositukset toimenpiteistä.

Yhtenä keskeisimmistä havainnoista nousivat esille pienten yrittäjien ja vapaaehtoisvoimin toimivien paikallisyhteisöjen tarpeet.

– Vaikka suomalaiset ovat digitaitavaa kansaa ja halua digiosaamisen kehittämiseen on, eivät resurssit aina mahdollista sen kehittämistä. Samaan aikaan yritysten ja yhteisöjen asiointi viranomaisten kanssa sujuvoituu erityisesti asioinnin siirtyessä digitaalisiin kanaviin. Jos digitalisaatiokehityksessä ei pysy mukana, voi se hankaloittaa viranomaisasioinnin sujuvuutta ja laajemminkin yrityksen tai yhteisön toimintaa, projektipäällikkö Minna Piirainen Digi- ja väestötietovirastosta sanoo.

Digituen tarpeiden ja tarjonnan kenttä on pirstaloitunut – tavoitteena yhtenäinen koordinaatio

Yrittäjien ja yhteisöjen haasteet digipalveluiden ja -laitteiden kanssa ovat moninaisia. Siinä missä paikalliselle kalastajalle sosiaalisen median käytön oppiminen voi olla ratkaiseva askel kalasaaliin myynnin onnistumiseksi, saatetaan paikallisessa opiskelijayhdistyksessä pohtia samaan aikaan osallistavien etäkokoustyökalujen käyttöönottoa.

Kansallisella tasolla ei ole tällä hetkellä olemassa yhtä toimijaa, joka koordinoisi tai edes kokoaisi yhteen tietoa siitä, mistä kaikkialta yrittäjien ja yhteisöjen olisi mahdollista saada tukea digiasioissa. Nyt valmistunut katsaus luo pohjaa ensi vuoden aikana tehtävälle työlle, jonka tavoitteena on muodostaa kestävä malli yrityksille ja yhteisöille suunnatun digituen koordinointiin. Digi- ja väestötietovirasto hakee toimintamallien muodostamiseen yhteistyöorganisaatioita eri puolilta Suomea.

– Uusia toimintamalleja nähdään jo ennen ensi kesää ja vuoden 2021 loppuun mennessä valmistuvat suositukset siitä, miten digitukea pitäisi jatkossa koordinoida ja järjestää yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin, Piirainen kertoo.

Digi- ja väestötietovirasto järjestää tänään 4.12. klo 9-12 Digiosaaminen yrityksissä ja yhteisöissä -tilaisuuden, jossa katsaus esitellään ja yrittäjät, yhteisöt ja katsauksen tekijät saavat äänensä kuuluviin. Tilaisuuden sisällöt auttavat pääsemään paremmin sisälle siihen, minkälaisia haasteita yrityksillä ja yhteisöillä tällä hetkellä on ja mistä apua on nyt totuttu etsimään. Tilaisuuteen ehtii vielä mukaan ja sen tallenne julkaistaan lähiviikkoina Suomidigi.fi-sivustolla

Katsaus yritysten ja yhteisöjen digiosaamisesta

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Minna Piirainen, Digi- ja väestötietovirasto, puh 0295 535 280, [email protected]

Dvv.fi

digituki