Yritysten ja yhteisöjen digituki

Digi- ja väestötietovirasto kartoitti syksyllä 2020 yrittäjien ja yhteisöjen digituen tarpeita ja digituen valtakunnallista tarjontaa. Kartoitus tehtiin yhteistyössä yritysten, yhteisöjen ja muiden sidosryhmien kanssa, eri tahoilla jo tehtyjä kartoituksia sivuuttamatta. Kokonaiskuvan myötä muodostetaan keinoja, joilla yrityksiä ja yhteisöjä pystytään tukemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Elinkeinotoimintaa harjoittavien digitukiprojekti kestää vuoden 2021 loppuun saakka.

Projektin tavoitteet ovat:

  • Yrittäjien ja yhteisöjen digituen tarpeen kartoittaminen syksyllä 2020.
  • Yrittäjille ja yhteisöille suunnatun digituen tarjonnan ja tarjoajien kartoittaminen syksyllä 2020.
  • Tilannekuvan luominen tarpeiden, tarjonnan ja tarjoajien pohjalta syksyllä 2020.
  • Tilannekuvan pohjalta syntyneiden, yrittäjiä ja yhteisöjä tukevien toimintamallien kokeileminen loppukeväästä ja kesällä 2021.
  • Toimintamalliehdotuksen luominen yrittäjien ja yhteisöjen digitueksi vuoden 2021 loppuun mennessä.

Yrityksiä ja yhteisöjä kutsutaan mukaan työhön!

Digi- ja väestötietovirasto etsii laajasti yhteistyökumppaneita yritys- ja yhteisökentältä koko projektin ajalle. Erityisesti yhteydenottoja toivotaan yrityksiin ja yhdistyksiin liittyviltä etu- ja kattojärjestöiltä, joilla on jo ymmärrystä oman toimialansa digitalisaatioon liittyvistä tarpeista ja toiveista tai tarpeita laajentaa tätä ymmärrystä edelleen. Tavoitteena on, että projektissa kartoitusvaiheen jälkeen luotavat alueelliset toimintamallit digitaitojen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi aidosti hyödyttävät sekä alueilla toimivia yrityksiä että yhteisöjä.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Minna Piirainen, puh. 0295 535 280

Suunnittelija Mirva Gullman, puh. 0295 535 229

sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]