Hoppa till innehåll

En femtedel av årets flyttningar registreras under augusti–september

Utgivningsdatum 21.8.2023 11.00 | Publicerad på svenska 4.9.2023 kl. 14.25
Pressmeddelande

I slutet av sommaren är tiden för flyttanmälningar livlig vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, då tiotusentals studerande och barnfamiljer flyttar när studierna och skolorna har inletts. En av de viktigaste uppgifterna för den som flyttar är att göra en flyttanmälan. Nedan finns tips för att göra flyttanmälan. 

Vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata registreras under augusti och september en femtedel av hela årets flyttningar, dvs. cirka 160 000 flyttanmälningar. Normalt registreras cirka 50 000 flyttanmälningar per månad och över 730 000 under hela året. 
Antalet flyttanmälningar påverkar behandlingstiden. När registreringen normalt görs inom två veckor tar registreringen nu fyra till fem veckor. Behandlingstiden räknas från och med flyttningsdagen, inte alltså från att anmälningen har lämnats in. 

 

Flytten kan registreras tidigast på flyttningsdagen

Det lönar sig att göra flyttanmälan i tid, dvs. en månad före och senast en vecka efter flyttningen. När flyttanmälan görs enligt anvisningarna uppdateras uppgifterna så snart som möjligt efter flyttningsdagen i befolkningsdatasystemet och posten skickas genast till rätt adress.
Vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan flyttningen registreras i befolkningsdatasystemet tidigast på flyttningsdagen. Detta beror på att befolkningsdatasystemet alltid ska ha aktuell information om dem som bor i lägenheten och därför kan uppgifterna inte matas in på förhand. 
En del av behandlingen görs automatiskt. I synnerhet i början av hösten gäller största delen av flyttningarna studeranden som flyttar till en annan ort, och som kräver att en tjänsteman behandlar flyttanmälningarna på grund av att hemkommunen ändras. Förseningar vid registreringen orsakas i synnerhet av bristfälliga uppgifter och kontroll av dem.

 

Tips för att göra flyttanmälan 

  • Gör flyttanmälan tidigast en månad före flyttningsdagen eller senast en vecka efter flyttningen i  MDB:s och Postens gemensamma webbtjänst. Du behöver finländska nätbankskoder eller mobilcertifikat för att kunna identifiera dig. 
  • Gör en stadigvarande flyttanmälan om du till exempel flyttar permanent från ditt barndomshem till en annan studieort och inte tänker flytta tillbaka inom ett år. Läs även mer om tillfällig flyttanmälan på vår flyttsida. 
  • Anteckna adressuppgifterna och fyll i blanketten omsorgsfullt. Berätta vid behov närmare om din situation i tilläggsuppgifterna. På så sätt undviker du begäran om kompletteringar och behandlingen framskrider smidigare. 
  • Gör endast en flyttanmälan. Om den kommande adressen ändras före flyttningsdagen efter att anmälan gjorts, ska du göra flyttanmälan enligt den nya adressen. I tilläggsuppgifterna kan man ange att den tidigare flyttanmälan är obefogad och kan avslås.
  • När vi har behandlat din flyttanmälan uppdateras din nya adress i befolkningsdatasystemet. Du kan kontrollera dina egna uppgifter i tjänsten Suomi.fi-personuppgifter. Om du någon gång har tagit i bruk en flyttspärr, klicka bort den i samma tjänst innan du gör flyttanmälan.