Hoppa till innehåll

Ellen och Liam nya favoritnamn för svenskspråkiga barn - för finskspråkiga barn hålls förstaplatsen av Aino och Eino

Utgivningsdatum 18.4.2024 12.32 | Publicerad på svenska 18.4.2024 kl. 12.39
Pressmeddelande

De populäraste första förnamnen för finskspråkiga barn födda i Finland år 2023 var Aino och Eino. Olivia och Leo som har varit de populäraste barnnnamnen två år i rad fick ge upp förstaplatsen i fjol. För svenskspråkiga barn hålls förstaplatsen av Ellen och Liam och för barn med andra språk av Sofia och Adam.

För närvarande anmäls redan 90 procent av barnens namn via en elektronisk blankett, vilket gör behandlingen av ärendet snabbare och smidigare vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. För att bedöma ett helt nytt förnamn behövs dock fortfarande expertarbete och då lönar det sig att förbereda sig på en längre handläggningstid.

Endast få variationer i de populäraste finskspråkiga förnamnen

Bland de barn som föddes i Finland förra året fick 264 flickor första förnamnet Aino och 376 pojkar första förnamnet Eino. År 2021 och 2022 var Olivia och Leo de populäraste namnen och de motsvarande siffrorna förra året var 245 och 278.

I fjol var de populäraste första förnamnen för flickor Aino, Olivia, Aada, Lilja och Sofia. Jämfört med år 2022 har Aino passerat Olivia, men båda namnen är fortfarande starkt populära. Sofia har stigit från 9 till 5 och Isla har fallit från 6 till 11.

De populäraste första förnamnen för pojkar var Eino, Oliver, Väinö, Elias och Onni. Leos popularitet har däremot sjunkit från förstaplatsen under åren 2021 och 2022 till plats 6 förra året. Olivers, Väinös och Elias popularitet är fortsatt stark jämfört med år 2022. Vilho har stigit från 15:e plats till 8:e plats år 2022.

– Det har inte skett några stora förändringar på listan över de populäraste namnen jämfört med de senaste åren. Förnamn som uppfattas som traditionella fortsätter att toppa listan. Det är också ofta viktigt för föräldrarna att namnet är lätt att använda utomlands. Mjuka fonetiska strukturer är populära, konstaterar häradsskrivare Laura Mattila vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Ellen och Liam är de populäraste svenskspråkiga barnnamnen

I namnstatistiken 2023 för de svenskspråkiga flickorna var Ellen det populäraste första förnamnet. För pojkarna var Liam det mest populära namnet. 29 flickor gavs namnet Ellen, medan 33 pojkar fick heta Liam. Båda namnen var populära även år 2022.

Efter Ellen var de populäraste första förnamnen för flickorna Astrid, Ebba och Saga, som var favoritnamnet år 2022. Efter Liam var de populäraste första förnamnen för pojkar Theo, Alvar och Leon. Av alla givna förnamn var Maria och Erik populärast bland svenskspråkiga barn.

Sofia och Adam fortsätter som populäraste namn för barn med andra språk

Av de första förnamnen för barn med andra språk var Sofia och Adam de populäraste liksom under åren 2022 och 2021. Som följande kommer Emilia och Olivia av flicknamnen och Mark och Daniel av pojknamnen.

Webblanketten gör det smidigare att anmäla barnets namn till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Sedan december 2022 har man även kunnat anmäla barnets uppgifter till befolkningsdatasystemet digitalt med en webblankett. Det elektroniska ärendehanteringssättet har i stor utsträckning tagits i bruk och för närvarande anmäls redan cirka 90 procent av barnens uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata på webben. Den höga användningsgraden för den digitala tjänsten vittnar om föräldrarnas goda digitala färdigheter och vilja att i första hand använda digitala tjänster. En digitalisering av tjänsten har ofta också önskats i kundresponsen.

Så här anmäler du barnets namn

  • Du kan ge ditt barn 1–4 förnamn. Namnet ska motsvara vedertagen namnpraxis. Det får inte väcka olägenhet eller anstöt eller vara olämpligt som förnamn. Ta hjälp av Namntjänsten  vid planeringen.
  • Mamman till det nyfödda barnet får automatiskt hem ett informationspaket som hjälper henne att meddela uppgifterna. Om föräldern är medlem i församlingen ges anmälningsblanketten i allmänhet till prästen som döper barnet och uppgifterna överförs till befolkningsdatasystemet via församlingen.
  • Meddela barnets namn och modersmål inom tre månader från födseln. Uppgifterna kan anmälas digitalt på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats eller på en pappersblankett.
    • Om du önskar ett sällsynt namn för barnet lönar det sig att förbereda sig på en längre handläggningstid än normalt. Normalt är handläggningstiden för barnets namnuppgifter cirka fyra veckor, men för ett mer speciellt namn tar handläggningen längre tid.

Läs mer om anmälan av barnets namn och uppgifter 

Uppgifter om de populäraste förnamnen för barn födda i Finland har publicerats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata den 16 april 2024. Uppgifterna grundar sig på uppgifter om sammanlagt 44 710 barn som fötts förra året. Statistiken innehåller de 50 populäraste förnamnen och första namnen för finskspråkiga och svenskspråkiga barn samt barn med andra språk. Med andra språk avses här en person vars modersmål är något annat språk än finska eller svenska. Uppgifterna har meddelats för hela landet.