Hoppa till innehåll

Det populära spelet Digital säkerhet i livet fick en fortsättning: det nya innehållet förbereder datasäkerhetsansvariga för att lösa hotsituationer i anslutning till digital säkerhet

Utgivningsdatum 12.2.2024 7.54
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) har publicerat nytt innehåll i det populära spelet Digital säkerhet i livet. Med hjälp av mobilspelet kan man lära sig om digital säkerhet på ett enkelt och roligt sätt. I de nya uppdragen fokuserar man på de hot mot den digitala säkerheten som organisationens datasäkerhetsansvariga möter.

Med hjälp av mobilspelet Digital säkerhet i livet kan man lära sig om digital säkerhet på ett enkelt och roligt sätt.

Med hjälp av mobilspelet Digital säkerhet i livet kan man lära sig om digital säkerhet på ett enkelt och roligt sätt.

I det digitala samhället är det viktigt att vi kan agera säkert i hotfulla situationer i den digitala världen. I mobilspelet Digital säkerhet i livet, som publiceras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, följer man med anställda i den fiktiva kommunen Tyrskylä och löser hot mot den digitala säkerheten som de möter i sin vardag.

Den nya säsongen i spelet Digital säkerhet i livet medför allt mer utmanande hot mot den digitala säkerheten. Spelaren agerar som den fiktiva datasäkerhetsansvariga i Tyrskylä kommun, där man under en vecka får lösa även överraskande digitala säkerhetssituationer.

Spelets nya säsong riktar sig till alla som är intresserade av att utveckla den digitala säkerheten. Dess teman är riskhantering, kontinuitet och störningshantering. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har också publicerat Digital säkerhet i livet-utbildningar, som också ger tips för att klara sig i spelet. Dessutom är spelets tidigare säsonger lättare och innehåller uppgifter riktade till alla.

Spelifiering är ett roligt sätt att främja digitala säkerhetsfärdigheter

Spelet Digital säkerhet i livet har i februari 2023 fått beröm för sitt främjande av digitala färdigheter hos organisationernas personal. I Aalto-universitetets forskargrupps rapport ”Kyberkansalaistaidot ja niiden kehittäminen Euroopan unionissa” utreddes nuläget för undervisningen i cybermedborgarfärdigheter i unionens medlemsländer och hurdant undervisningsinnehåll som erbjuds för att undervisa färdigheterna. Spelet Digital säkerhet i livet var framgångsrikt i utredningen och fick särskilt beröm för undervisningen och spelifieringen.

”Det är effektivt att lära sig genom att spela spel, eftersom situationerna i spelet motsvarar de hot mot den digitala säkerheten som vi möter i vardagen. På så sätt är det lätt att i praktiken använda och komma ihåg det man lärt sig", förklarar specialsakkunnig Juha Kirves om spelets popularitet.

Den tidigare versionen av spelet Digital säkerhet i livet har redan laddats ner över 60 000 gånger. Spelet har fått mycket positiv respons och idéer från användarna har använts för att utveckla spelet.

Spelet kan laddas ner gratis från appbutikerna App Store och Google Play. Spelet finns på finska, svenska och engelska.

Läs mera om Digital säkerhet i livet- spelet och -utbildningar: https://dvv.fi/sv/digital-sakerhet-i-livet

Mer information

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, specialsakkunnig Juha Kirves, tfn 0295 535 151, fornamn.efternamn[at]dvv.fi

digital säkerhet