Hoppa till innehåll

Den nya e-tjänsten gör intressebevakningen smidigare

Utgivningsdatum 9.2.2024 15.17
Pressmeddelande

Intressebevakningens e-tjänst är en digital tjänst som utvecklats för intressebevakare och intressebevakningsfullmaktstagare. I den nya tjänsten kan man för närvarande ansöka om tillstånd för tillståndspliktiga rättshandlingar. I fortsättningen kan man i tjänsten också sköta många andra intressebevakningsärenden med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Digitaliseringen framskrider i förmyndarverksamhetens tjänster vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB). Den nya digitala tjänsten svarar på respons från kunderna. E-tjänsten erbjuder privata intressebevakare och intressebevakningsfullmaktstagare ett smidigare sätt att uträtta ärenden med ämbetsverket och underlätta vardagen för många finländare som sköter sina närståendes ärenden. Smidigare ärendehantering svarar också på det ökade behovet av intressebevakning när befolkningen åldras.

Den digitala tjänsten effektiviserar MDB:s verksamhet när antalet onödiga anhängiggöranden minskar. På så sätt medför e-tjänsten besparingar för samhället.

E-post går till historien – intressebevakningsärenden sköts nu behändigt på nätet

En privat intressebevakare kan i tjänsten göra en ansökan om tillstånd bland annat för att sälja och köpa huvudmannens bostad eller för avvittring och arvskifte. Även en intressebevakningsfullmaktstagare kan ansöka om tillstånd där, om så har bestämts i intressebevakningsfullmakten.

Intressebevakningens e-tjänst styr användaren att göra en tillståndsansökan med stark autentisering och ger råd om vilka bilagor som behövs till ansökan. När alla nödvändiga dokument har skickats till MDB på en gång kan ärendet behandlas och avgöras snabbare.

Framöver kommer nästan alla intressebevakningsärenden att finnas i tjänsten

Redan i år är det möjligt att göra en slutredovisning och senare en årsredovisning i Intressebevakningens e-tjänst. I framtiden kan nästan alla ärenden som gäller förmyndarverksamhet skötas i e-tjänsten.

Intressebevakaren kan redan nu sköta många ärenden med en webblankett, såsom lämna in en egendomsförteckning samt års- och slutredovisningar. Via en webblankett kan man också ansöka om förordnande av en intressebevakare för sig själv eller göra en anmälan om en person som behöver intressebevakning. Nya webblanketter tas i bruk under våren. 

 

Gå till Intressebevakningens e-tjänst