Hyppää sisältöön

Uusi asiointipalvelu sujuvoittaa edunvalvonnan asioimista

Julkaisuajankohta 9.2.2024 15.17
Tiedote

Edunvalvonnan asiointipalvelu on edunvalvojille ja edunvalvontavaltuutetuille kehitetty digitaalinen palvelu. Uudessa palvelussa voi tällä hetkellä hakea lupia luvanvaraisiin oikeustoimiin. Jatkossa palvelussa voi hoitaa myös monia muita edunvalvontaan liittyviä asioita Digi- ja väestötietoviraston kanssa.

Digitalisaatio etenee Digi- ja väestötietoviraston (DVV) holhoustoimen palveluissa. Uusi digitaalinen asiointipalvelu vastaa asiakkailta saatuun palautteeseen. Asiointipalvelu tarjoaa yksityisille edunvalvojille ja edunvalvontavaltuutetuille sujuvamman tavan asioida viraston kanssa ja helpottaa monen läheisensä asioita hoitavan suomalaisen arkea. Sujuvampi asiointi vastaa myös kasvavaan edunvalvonnan tarpeeseen väestön ikääntyessä.

Digitaalinen asiointipalvelu tehostaa DVV:n toimintaa, kun turhat vireillepanot vähenevät. Näin asiointipalvelu tuo säästöjä yhteiskunnalle.

Sähköposti jää historiaan – edunvalvonnan asioita hoidetaan nyt kätevästi verkossa

Yksityinen edunvalvoja voi tehdä palvelussa lupahakemuksen muun muassa päämiehen asunnon myymiseksi ja ostamiseksi tai ositusta ja perinnönjakoa varten. Myös edunvalvontavaltuutettu voi hakea siellä lupia, jos edunvalvontavaltakirjassa on niin määrätty.

Edunvalvonnan asiointipalvelu ohjaa käyttäjää tekemään lupahakemuksen vahvan tunnistautumisen kautta ja neuvoo, mitä liitteitä hakemukseen tarvitaan. Kun kaikki tarvittavat asiakirjat on toimitettu DVV:lle kerralla, asia voidaan käsitellä ja ratkaista nopeammin.

Tulevaisuudessa palvelusta löytyvät lähes kaikki edunvalvontaan liittyvät asiat

Jo tänä vuonna Edunvalvonnan asiointipalvelussa on mahdollisuus tehdä päätöstili ja myöhemmin vuositili. Tulevaisuudessa asiointipalvelussa voi hoitaa kutakuinkin kaikki holhoustoimeen liittyvät asiat.

Edunvalvoja voi hoitaa verkkolomakkeella jo nyt monet asiat, kuten toimittaa omaisuusluettelon sekä vuosi- ja päätöstilit. Verkkolomakkeen kautta voi myös hakea edunvalvojan määräämistä itselle tai tehdä ilmoituksen edunvalvontaa tarvitsevasta henkilöstä. Uusia verkkolomakkeita otetaan käyttöön kevään aikana. 

 

Siirry Edunvalvonnan asiointipalveluun