Hoppa till innehåll

Artikelserie Lyckan i digitalisering börjar: Kan digitaliseringen göra medborgare lyckligare?

Utgivningsdatum 19.10.2021 8.13

Digitaliseringen är redan en så pass bestående del av vår vardag att vi ofta märker att vi använder en digital tjänst först när något går fel. I en ny artikel funderar filosofen Frank Martela på om digitaliseringen kan göra människan genuint lyckligare. Martela inleder artikelserien Lyckan i digitalisering av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Artikelserien behandlar framtiden och digitaliseringens möjligheter.

Enligt Frank Martela kan man närma sig digitaliseringens framtid ur ett pessimistiskt eller optimistiskt perspektiv. I det pessimistiska scenariot blir digitaliseringen en faktor som belastar användaren och där lyckan är avlägsen. Men det finns andra alternativ. Planeringen har en avgörande roll för slutresultatet.

"Bra planering innebär också i den digitala världen att man förstår vilka behov människor som närmar sig en tjänst har, och vilket som för dem vore det mest meningsfulla sättet att tillfredsställa behoven. Digitaliseringen får inte utgöra ett hinder för mänsklig växelverkan", säger Martela.
 
Att tvinga saker eller människor till digitalisering är nästan aldrig den mest fungerande lösningen. Enligt Martela bor lyckan i ändamålsenlighet och smidighet. I att digitala lösningar och tjänster blir en så smidig del av vardagen att vi inte ens märker dem längre. När digitaliseringen tar hand om enkla problem och rutiner skapas mer utrymme för mänskliga möten.

Mot ett smidigare Finland

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har till uppgift att främja digitaliseringen av samhället, trygga tillgången till information och tillhandahålla tjänster för kundernas olika livsskeden. Det långsiktiga målet är ett smidigare Finland. Ett fördomsfritt samhälleligt pionjärarbete utförs i aktiv och öppen dialog med medborgarna.

"Digitaliseringen är en stor samhällelig drivkraft för förändring och därför är det bra att diskutera den. Digitaliseringen gör en inte lycklig, men är ett bra redskap för en smidigare vardag. Hurdana framtidsbilder för digitaliseringen ökar förtroendet? Hur kan man öka förtroendet? Och hur gör vi det möjligt för så många som möjligt att sköta ärenden smidigt och omfatta digitaliseringen? För dessa frågor arbetar vi vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata", säger Janne Viskari, generaldirektör för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Kuvassa filosofi Frank Martela        
Läs första delen i artikelserien Lyckan i digitalisering:

Hur kan digitaliseringen göra medborgare lyckligare?

 

I nästa del av artikelserien berättar företagaren Sami Honkonen, som blivit känd för digitala bostadsaffärer, om hur man bygger förtroende inom digitala bostadsaffärer.

Diskutera de tankar som artiklarna i serien Lyckan i digitalisering väcker på Twitter med hashtaggen #sujuvasuomi!

Mer information om artikelserien

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, kommunikationsexpert Eetu Jokela, tfn 0295 535 056, fornamn.efternamn[at]dvv.fi

Lyckan i digitalisering är en artikelserie som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata producerar tillsammans med finländska tänkare. I artiklarna diskuteras digitaliseringen och framtiden. Målet med artikelserien är att väcka tankar om olika möjliga digitala framtidsscenarier, så att allt fler blir intresserade av att utveckla samhället och delta i utvecklingen.