Hoppa till innehåll

Är det aktuellt med intressebevakningsärenden? – den nya handboken i Suomi.fi-webbtjänsten ger specifika anvisningar

Utgivningsdatum 15.2.2022 7.00 | Publicerad på svenska 15.2.2022 kl. 11.05
Pressmeddelande

Ärenden som gäller den egna eller en närståendes intressebevakning samt skötseln av ekonomiska och andra praktiska ärenden är ofta komplicerade. Handboken Intressebevakning och intressebevakningsfullmakt i Suomi.fi-webbtjänsten ger tydliga anvisningar för olika situationer. I planeringen av handboken syns flera myndigheters och organisationers sakkunskap.

För planeringen av Intressebevakning eller intressebevakningsfullmakt -handbokens innehåll och tjänsteutformning har samarbetsnätverket, som letts av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, först kartlagt olika intressebevakningssituationer och centrala frågor i anslutning till dem. 

”Vi har ansett det vara ett gyllene rättesnöre att mindre är mer. Människan och hennes frågor kan drunkna i all information om intressebevakning. Vi har identifierat de viktigaste situationerna och svarat på frågor om dem i handboken. I handboken hänvisar vi till rätt adress när man ska uträtta ärenden”, berättar sakkunnig Minna Mäkinen vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

"Frågor som gäller intressebevakning berör allt fler finländare. Medvetenheten om till exempel intressebevakningsfullmakten har ökat, men ofta behövs det fler s.k. stegmärken för att föra ärendet vidare. Den nya handboken erbjuder specifika anvisningar för personer i olika livssituationer som söker information”, tillägger rådgivningskoordinator Mailis Heiskanen vid Minnesförbundet.

Tidigare har en motsvarande handbok publicerats i Suomi.fi-webbtjänsten till exempel för närståendevårdare och personer som överväger närståendevård.

Hur kan jag förbereda mig för min framtid med en intressebevakningsfullmakt eller fungera som fullmäktig?

Intressebevakningsfullmakten borde ingå i dokumentportföljen för varje myndig medborgare. Med hjälp av den kan man ge anvisningar och befullmäktiga en person man litar på, ifall man själv skulle förlora sin funktionsförmåga på grund av en sjukdom eller en olycka. I handboken på Suomi.fi finns råd om hur man gör upp en fullmakt och om sådant som det lönar sig att beakta. 

Förtroendepersonen som befullmäktigats i intressebevakningsfullmakten står å sin sida inför något nytt när det är dags att bekräfta fullmakten och börja sköta den närståendes praktiska ärenden. Även i denna situation ger Suomi.fi vägledning. 

"Genom att göra en intressebevakningsfullmakt kan man undvika intressebevakning även om man en dag behöver en annan person för att sköta sina ärenden. Tyvärr förväxlas intressebevakningsfullmakten ofta med intressebevakning. Den nya handboken gör det lättare att uppfatta skillnaderna mellan dessa och uppmuntrar till att upprätta en intressebevakningsfullmakt”, berättar forskare Henna Nikumaa vid Östra Finlands universitet.  

Vad ska man göra när en närståendes funktionsförmåga försämras eller när ett barn har egendom?

Många börjar fundera på intressebevakning när de oroar sig för hur en närstående ska klara sig då hens funktionsförmåga försämras. Hur lönar det sig att ordna skötseln av en närståendes bank- och ekonomiärenden samt andra vardagliga ärenden? Suomi.fi ger en helhetsbild av olika alternativ – såväl lättare sätt som ordnande av intressebevakning. 

Det är ofta en överraskning för föräldrarna att barnets egendom och skötseln av den i vissa situationer ska anmälas till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om barnet är delägare i ett dödsbo eller har egendom som överstiger 20 000 euro, förordnas en intressebevakare för barnet. På så sätt vill man trygga barnets bästa i alla situationer. I handboken finns tydliga anvisningar för en dylik situation.

Handboken har utarbetats i omfattande samarbete mellan myndigheter och organisationer
Ett stort antal kamrataktörer, organisationer, forskarorganisationer och myndigheter har förenat sina krafter och sin sakkunskap så att all väsentlig information samt centrala tjänster och aktörer som erbjuder stöd nu finns på en och samma adress. 

I utarbetandet av handboken deltog Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbredaktion och förmyndarverksamhet, Östra Finlands universitet – Centret för välfärdsrätt, Norra Karelens intressebevakningsbyrå, Raumo intressebevakningsbyrå, Pensionstagarnas centralförbund, Fine, FinFami, Kehitysvammaliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Minnesförbundet rf, Nuoret lesket ry, Närståendevårdarnas förbund rf, Suomen muistiasiantuntijat ry, Centralförbundet för De Gamlas Väl. 

Tiedote - VAIN Henkilöasiakkaat-etusivulle