Hoppa till innehåll

Anvisningar för hantering av befolkningsdata till vårdnadshavare vars barn har utsatts för dataläckage

Utgivningsdatum 27.5.2024 9.11 | Publicerad på svenska 27.5.2024 kl. 15.06
Pressmeddelande

Vi rekommenderar att du bekantar dig med guiden för informationsläckage i Suomi.fi-tjänsten ifall du råkat ut för ett dataläckage. Guiden betjänar särskilt myndiga personer vars personuppgifter har läckt ut, men många ärenden gäller även minderåriga. Det finns dock vissa skillnader i skyddet av användning av den minderårigas befolkningsdata och användning av en myndig persons befolkningsdata.

 

Bekanta dig med guiden för informationsläckage i Suomi.fi-tjänsten


Förhindra flyttanmälan för minderåriga: vårdnadshavarens förhindrande skyddar den minderåriga

Tjänsten Förhindra flyttanmälan förhindrar att någon gör fel adressändring åt dig. Vi antecknar uppgiften om förhindrandet i befolkningsdatasystemet. När du vill göra en flyttanmälan kan du återkalla förhindrandet av flyttanmälan.

Personer över 15 år kan själva göra förhindrande av flyttanmälan i Suomi.fi-tjänsten om de kan identifiera sig starkt i tjänsten till exempel med bankkoder eller mobilcertifikat. Förhindrande av flyttanmälan som gjorts i Suomi.fi-tjänsten träder genast i kraft. En person över 15 år kan göra förhindrande av flyttanmälan även på plats hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, varvid förhindrandet träder i kraft med fördröjning. En person över 15 år kan också själv återkalla förhindrandet av flyttanmälan.

Om det är nödvändigt att göra förhindrande av flyttanmälan för ett barn under 15 år rekommenderar vi att vårdnadshavarna gör förhindrande för sig själva. När barnets vårdnadshavare har förhindrande av flyttanmälan kan flytten av ett barn under 15 år inte behandlas utan att vårdnadshavaren hörs separat.

Man kan också ansöka om förhindrandet av flyttanmälan för en person under 15 år, men detta kräver båda vårdnadshavarnas skriftliga samtycke och åtminstone den ena vårdnadshavarens besök på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe. Även återkallelse av förhindrandet av flyttanmälan kräver ett besök på servicestället. Det är enklare att förhindra att en minderårigs flyttanmälan registreras genom att göra ett förhindrande av flyttanmälan för vårdnadshavaren. 

Läs mer om förhindrande av flyttanmälan på vår webbplats 

 

Förbud mot utlämnande av uppgifter till minderåriga

Ett förbud mot utlämnande av uppgifter kan införas i befolkningsdatasystemet, vilket förhindrar utlämnande av uppgifter ur befolkningsdatasystemet. Förbuden är av olika omfattning och kan hanteras i Suomi.fi-tjänsten av identifierade användare. Personer över 15 år kan själva göra hantera sina förbud mot utlämnande av uppgifter i Suomi.fi-tjänsten om de kan identifiera sig starkt i tjänsten till exempel med bankkoder.

Vårdnadshavarna kan förbjuda att uppgifter om ett barn under 15 år lämnas ut genom att fylla i blanketten på webbplatsen dvv.fi och skicka den till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som krypterad e-post eller per post. Båda vårdnadshavarnas underskrifter behövs för blanketten. Om man på blanketten anmäler uppgifter om en person över 15 år som står under vårdnad behövs också personens underskrift på blanketten. 

Läs mer om förbudet mot utlämnande av uppgifter

  
Personbeteckningen kan inte ändras på förhand för att förhindra eventuellt missbruk eller rättskränkningar. Läs mer på dvv.fi