Hoppa till innehåll

Använder du fortfarande Katso-tjänsten? Suomi.fi-fullmaktsansökningar behandlas intensivt till slutet av augusti – nu är det dags att agera

21.6.2021 7.28 | Publicerad på svenska 23.6.2021 kl. 15.04
Pressmeddelande

Användningen av Katso-tjänsten upphör den 31 augusti 2021. Med anledning av att Katso-tjänsten upphör behandlar vi fullmaktsansökningar intensivt hela sommaren. Det lönar sig att skicka Suomi.fi-fullmaktsansökan senast nu, eftersom den kan behandlas inom 1–2 veckor.

Användningen av Katso-tjänsten upphör den 31 augusti 2021 

Alla företag och sammanslutningar som använt Katso-tjänsten har ännu inte övergått till Suomi.fi-fullmakter. Med hjälp av Katso har man ännu kunnat uträtta ärenden i inkomstregistret och i några av Skatteförvaltningens e-tjänster, men inte heller i dessa fungerar Katso-koden och Katso-fullmakten från och med den 1 september 2021. Det kommer inte längre att finnas mer tid för övergången från Katso.

Cirka 90 procent av användarna av Katso kan dock befullmäktigas på egen hand i Suomi.fi-fullmakter, och de behöver inte göra en ansökan om fullmakt. Sådana är till exempel aktiebolag, andelslag, näringsidkare och de flesta beskattningssammanslutningar. 

Gör fullmaktsansökan före sommarloven

Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande gör det möjligt att ge elektroniska fullmakter till de företag och sammanslutningar som inte kan göra fullmakter på egen hand i Suomi.fi-fullmakter. Sådana är till exempel kommuner, ämbetsverk, stiftelser, största delen av föreningarna, dödsbon med FO-nummer och utländska företag.

Det lönar sig att genast börja använda Suomi.fi-fullmakter. Fram till slutet av augusti tas fullmaktsansökningarna upp för behandling enligt den effektiverade tidtabellen och du får fullmakterna antingen registreras eller du får en begäran om komplettering inom cirka 1–2 veckor.
Sommaren är en bra tid att sköta ärendet, så på hösten kan du genast utnyttja fullmakterna när behovet av att uträtta ärenden fortsätter efter semestrarna.  Anvisningar för ansökan om fullmakt hittas i Suomi.fi-webbtjänsten.

Har du fått en begäran om tilläggsuppgifter till fullmaktsansökan? Svara på den snabbt

Du har fått en begäran om tilläggsuppgifter på din fullmaktsansökan om någon uppgift eller ett dokument som behövs för att registrera fullmakten saknas. Begäran om tilläggsuppgifter förutsätter ingen ny ansökan, utan det räcker med att snabbt svara på de begärda uppgifterna. Svaren på begäran om tilläggsuppgifter behandlas också intensivt under hela sommaren.

Suomi.fi-fullmakter ersätter Katso-tjänsten

  • Katso-tjänsten togs i bruk 2006 och användningen upphör slutgiltigt den 31 augusti 2021.
  • I Suomi.fi-fullmakter kan man digitalt ge en annan person rätt att uträtta ärenden på någon annans vägnar. Den erbjuder användarna en smidig och informationssäker självbetjäning oberoende av tid och plats.
  • Tjänsten Fullmakter är säker och aktuell. Den kontrollerar rätten att uträtta ärenden på någon annans vägnar i fullmaktsregistret, handelsregistret, föreningsregistret eller befolkningsdatasystemet.
  • Man identifierar sig alltid starkt i e-tjänster som utnyttjar tjänsten Fullmakter.
  • I tjänsten som lanserades 2016 har redan över 20 miljoner fullmakter skapats.
  • Varje månad görs över 7 miljoner fullmaktsjusteringar i tjänsten Fullmakter och antalet ökar fortfarande.
  • Fullmakterna har integrerats i över 140 e-tjänster som utnyttjas av 245 tjänsteleverantörer inom den privata och den offentliga sektorn. Utöver dessa används tjänsten bland annat på alla apotek i Finland.