Hoppa till innehåll

Användargrupperna är en viktig del av det strategiska genomförandet av digitaliseringen

11.6.2021 16.23 | Publicerad på svenska 15.6.2021 kl. 8.59
Pressmeddelande

Vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har satsningarna på kundarbetet fortsatt. Våren 2021 har fokus särskilt legat på att inleda användargruppernas verksamhet. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata segmenterade sina organisationskundrelationer 2020. Som huvudsakliga kriterier för segmentbildningen valdes tjänsternas effektivitet och ibruktagningsgrad. Det strategiska målet är att rikta kundarbetet till de ämbetsverk som har den största effekten på spridningen av digitaliseringen på riksnivå.

I användargrupperna betonas gemensamma lösningar och nyttan av dem som en del av Suomi.fi-tjänsterna. Särskilt Suomi.fi-meddelanden och -fullmakter är viktiga. Med hjälp av deltagarna delas också erfarenheter, lärdomar och lösningar tväradministrativt mellan användarna. Under det pågående kvartalet har man gjort en förhandsenkät till de organisationer och personer som valts ut för användargruppsverksamheten. Utifrån resultaten av enkäten har Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utarbetat en arbetsplan.

"I det första skedet har man tillsammans med statsförvaltningens organisationer hållit den första workshopen för användargrupperna. Efter semestrarna återgår vi till användargruppsarbetet i form av kvartalsmöten. Temat för dem är ledning av kundupplevelsen, val av teknologi samt en diskussion om färdplanen för utvecklingen av tjänsterna. På hösten inleder vi en segmentspecifik användargrupp för aktörer inom kommunsektorn. I tjänsteutvecklingen vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är det centralt att förstå kundernas behov. Bakgrunden till de nuvarande eller framtida lösningar som behövs i konceptualiseringen av digitala tjänster är förståelse för ämbetsverkens och deras slutkunders behov. Via dessa genomför Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata de strategiska åtgärderna i praktiken", konstaterar direktör Mikko Mattinen.

Tiedote - Organisaatioasiakkaat