Hyppää sisältöön

Käyttäjäryhmät ovat tärkeä osa digitalisaation strategista toimeenpanoa

11.6.2021 16.23
Tiedote

Digi- ja väestötietovirastossa on jatkettu panostuksia asiakastyöhön. Keväällä 2021 erityisenä painopisteenä on ollut käyttäjäryhmien toiminnan aloittaminen. Digi- ja väestötietovirasto segmentoi organisaatioasiakkuuksiaan vuonna 2020. Siinä segmenttien muodostumisen pääkriteereiksi valittiin palvelujen vaikuttavuus ja käyttöönottoaste. Strategisena tavoitteena on kohdistaa asiakastyötä virastoihin, joilla on suurin vaikuttavuus digitalisaation levittämisessä valtakunnallisesti.

Käyttäjäryhmissä painotetaan yhteisiä ratkaisuja ja niistä saatavia hyötyjä osana Suomi.fi-palveluita. Painoarvoa on annettu erityisesti Suomi.fi-viesteille ja -valtuuksille. Osallistujien avulla jaetaan myös kokemuksia, oppeja ja ratkaisuja poikkihallinnollisesti käyttäjäryhmäläisten kesken. Nyt meneillään olevan vuosineljänneksen aikana on tehty ennakkokysely käyttäjäryhmätoimintaan valituille organisaatioille ja henkilöille. Kyselyn tuloksien pohjalta Digi- ja väestötietovirastossa on laadittu työsuunnitelma.

”Ensimmäisessä vaiheessa valtiohallinnon organisaatioiden kanssa on pidetty ensimmäinen käyttäjäryhmätyöpaja. Lomien jälkeen palaamme käyttäjäryhmätyön äärelle kvartaalitapaamisten muodossa. Niissä aiheena on asiakaskokemuksen johtaminen, teknologiavalinnat sekä palvelujen kehityksen tiekarttakeskustelu. Syksyllä aloitamme segmenttikohtaisen käyttäjäryhmän kuntasektorin toimijoiden. Digi- ja väestötietoviraston palvelukehityksessä keskeistä on asiakastarpeiden ymmärtäminen. Digitaalisten palvelujen konseptoinnissa tarvittavien tämänhetkisen tai tulevaisuuden ratkaisujen taustalla on virastojen ja niiden loppuasiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen. Näiden kautta Digi- ja väestötietovirasto vie strategisia toimenpiteitä käytäntöön”, johtaja Mikko Mattinen toteaa.

Tiedote - Organisaatioasiakkaat