Hoppa till innehåll

Antalet intressebevakningsfullmakter ökar kraftigt – en fullmakt som upprättats på förhand är lättare för alla på många sätt

Utgivningsdatum 16.6.2021 10.00 | Publicerad på svenska 16.6.2021 kl. 11.31
Pressmeddelande

Antalet fastställda intressebevakningsfullmakter har ökat kraftigt under fem års tid. År 2015 fastställde Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata cirka 1 500 fullmakter, medan över 4 600 fullmakter fastställdes 2020. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata hoppas att intressebevakningsfullmaktens popularitet ökar.

”En intressebevakningsfullmakt borde finnas bland varje finländares handlingar, eftersom den på många sätt är ett smidigare alternativ för alla än traditionell intressebevakning”, berättar direktör Tom Marsti vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Intressebevakningsfullmakter är inte bara aktuella för äldre personer. Den kan göras av vilken myndig person som helst som förstår fullmaktens innehåll och betydelse. ”Det är aldrig för tidigt att upprätta en intressebevakningsfullmakt, eftersom livet kan förändras plötsligt. Olyckor eller sjukdomar som försämrar funktionsförmågan kan ske oberoende av ålder”, betonar Tom Marsti vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Du bevarar din självbestämmanderätt

”När du gör en intressebevakningsfullmakt på förhand kan du själv komma överens om vem som sköter dina angelägenheter om du förlorar din funktionsförmåga”, berättar Marsti. 

I intressebevakningsfullmakten kan du berätta hur du önskar att dina ekonomiska ärenden sköts och ge fullmaktstagaren närmare anvisningar om till exempel försäljning av din egendom eller användning av dina tillgångar.

”Dessutom kan du komma överens om andra saker som är viktiga för dig, till exempel vilka önskemål du har gällande din hälso- och sjukvård eller hur du vill uppmärksamma dina släktingars bemärkelsedagar.” Sådana frågor beaktas inte nödvändigtvis i den traditionella intressebevakningen.

Ett enklare och snabbare alternativ för närstående

För närstående är intressebevakningsfullmakten på många sätt ett lättare och snabbare alternativ. ”När man tydligt har kommit överens om och antecknat sina önskemål behöver de närstående inte gissa sig till dem. Fullmaktstagaren behöver inte heller anhålla om tillstånd eller årligen redovisa för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata”, nämner Marsti för att räkna upp fördelar med en fullmakt. 

Fullmaktstagaren kan börja sköta ärenden om vilka avtalats i fullmakten, till exempel bankärenden och avtal, när Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har fastställt fullmakten. För bekräftelsen behöver Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata förutom den ursprungliga fullmakten även ett läkarintyg över att personen inte kan sköta sina ärenden själv. Behandlingen vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tar i allmänhet två till tre månader.

Om personen inte har en intressebevakningsfullmakt och inte längre själv kan ansöka om en intressebevakare, tar det längre tid att förordna en intressebevakare. Först utreder Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata behovet av intressebevakning utifrån anmälan. ”Handläggningen av ansökan om intressebevakning tar i genomsnitt sex månader för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Därefter överförs ärendet till tingsrätten”, berättar Marsti.

En person med intressebevakningsfullmakt ska i början av sitt uppdrag lämna in en egendomsförteckning till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. I intressebevakningsfullmakterna förutsätts dock i allmänhet inte en årlig årsredovisning som ges till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata på samma sätt som vid traditionell intressebevakning. Ofta räcker det för fullmaktsgivaren att fullmaktstagaren ger en slutredovisning när uppdraget upphör. Om det uppstår misstankar kring fullmaktstagarens agerande kan Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata be fullmaktstagaren redovisa sin uppgift. 

Det lönar sig att upprätta intressebevakningsfullmakten tillsammans med en sakkunnig

Marsti rekommenderar att en sakkunnig, till exempel en advokatbyrå, anlitas när fullmakten upprättas. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata erbjuder ingen färdig modell för fullmakter. ”Det finns många webbplatser som tillhandahåller olika modelldokument, men de beaktar inte nödvändigtvis varje persons individuella situation.”

När fullmakten har upprättats lönar det sig att spara den på en överenskommen plats där den finns tillgänglig vid behov. ”Fullmakten skickas till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata först om den ska fastställas på grund av att fullmaktsgivaren förlorat sin funktionsförmåga”, berättar Marsti.


I ett nötskal

  • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fastställer intressebevakningsfullmakter, behandlar ansökningar om intressebevakning och är den myndighet som övervakar intressebevakningen.

  • Vid utgången av maj fanns cirka 13 500 intressebevakningsfullmakter i kraft. Cirka 75 000 finländare omfattas av den traditionella intressebevakningen.

  • Antalet fullmakter som upprättats på förhand är inte känt eftersom fullmakten skickas till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata först i samband med fastställandet.  

  • Lagen om intressebevakningsfullmakt trädde i kraft i november 2007.