Hoppa till innehåll

Anmälningarna från Suomi.fi-meddelanden förnyades!

Utgivningsdatum 22.11.2021 12.20
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har förnyat det sätt på vilket mottagaren informeras om att han eller hon har fått ett nytt meddelande i Suomi.fi-meddelanden.

Ett meddelande om ett nytt meddelande till Suomi.fi-meddelanden skickas till mottagaren till den e-postadress som han eller hon har meddelat vid ibruktagandet av Suomi.fi-meddelanden. Om mottagaren inte har läst det inkomna meddelandet i Suomi.fi-meddelanden skickar tjänsten ett automatiskt påminnelsemeddelande om en vecka. 

I fortsättningen är en del av Suomi.fi-meddelanden anmälningsmeddelanden. Om meddelandet är ett anmälningsmeddelande får mottagaren inte längre en separat påminnelse om olästa meddelanden per e-post. Meddelandena har markerats i Suomi.fi-meddelanden med Anmälan. 

"Vi har fått mycket respons om att påminnelsen har varit förvirrande. Ofta har mottagaren redan skött ärendet i den sändande organisationens ärendeportal, men glömt att kvittera meddelandet som inläst i Suomi.fi-meddelanden. Vi har utvecklat funktionen utifrån responsen vi fått och i fortsättningen behöver mottagaren inte längre kvittera dessa meddelanden som lästa i Suomi.fi-meddelanden", berättar tjänsteägare Maria Juka-Lahdenperä vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Det nya meddelandet används i synnerhet av Skatteförvaltningen, som via Suomi.fi-meddelanden meddelar om ett nytt skatteärende som kommit till MinSkatt, till exempel ett skattekort eller en förhandsifylld skattedeklaration. 

E-postmeddelanden som skickas ut från Suomi.fi-meddelanden har aldrig länkar 

Juka-Lahdenperä vill också påminna om att de meddelanden som skickas ut per e-post från Suomi.fi-meddelanden skickar aldrig har en länk varifrån användaren kan gå direkt till att läsa dokumentet. 

"Detta är en datasäkerhetsfråga. Det rör sig många olika slags bedrägerier och nätfiskemeddelanden ute i världen, med vilka man försöker få användaren att klicka på en länk som sedan leder till en sida där man försöker samla in människors bankkoder eller andra personliga uppgifter. En del av dessa bedrägeriförsök verkar verkligen genuina, så man måste vara mycket uppmärksam på dem. Därför ber vi aldrig användaren i meddelanden som skickas ut per e-post att via en länk ta sig till en annan sida, utan det inkomna myndighetsmeddelandet måste alltid läsas separat i Suomi.fi-webbtjänsten eller Suomi.fi-mobilappen. Länkar och bifogade filer i själva meddelanden i Suomi.fi-meddelanden kan öppnas riskfritt.", påminner Juka-Lahdenperä. 

Vad är Suomi.fi-meddelanden? 

Via Suomi.fi-meddelanden kan man få post från flera olika myndigheter i elektronisk form i stället för papperspost. Alla meddelanden kommer till brevlådan i Suomi.fi-webbtjänsten. Meddelandena kan också läsas via Suomi.fi-mobilappen. Man identifierar sig i tjänsten med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikat på identitetskort. 

Med hjälp av Suomi.fi-meddelanden når den viktiga posten dig snabbt och säkert överallt och de inkomna meddelandena sparas i tjänsten. Via Suomi.fi-meddelanden kan du också ta emot känslig information som inte får skickas per e-post (t.ex. hälsouppgifter). De inkomna meddelandena är endast tillgängliga för dig eller den person du befullmäktigat, och du behöver inte oroa dig över att någon annan ser de meddelanden som kommit till dig. 

Användningen av Suomi.fi-meddelanden är också en ekogärning som kan minska onödig pappersförbrukning. 

Mer information för användarna av Suomi.fi-meddelanden 

Medborgarrådgivning, https://kansalaisneuvonta.fi/sv-FI, tfn 0295 000 

Mer information till medierna 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, tjänsteägare Maria Juka-Lahdenperä, fornamn.efternamn[at]dvv.fi