Hoppa till innehåll

Ändringar i skickandet av Suomi.fi-meddelanden till en myndig person som står under intressebevakning 

Utgivningsdatum 7.12.2023 15.59 | Publicerad på svenska 7.12.2023 kl. 16.01
Pressmeddelande

En myndig person som förordnats till intressebevakning kan från och med 12.12.2023 ge fullmakt och fungera som fullmaktstagare även i ärenden som gäller Suomi.fi-meddelanden. Tidigare har informationen om intressebevakning förhindrat givande av fullmakt och uträttande av ärenden för någon annans räkning. 

En myndig person som förordnats intressebevakning kan i fortsättningen: 

  • ge sin intressebevakare eller någon annan person fullmakt att använda Suomi.fi-meddelanden för hens räkning
  • uträtta ärenden i Suomi.fi-meddelanden för hens barns eller företags räkning 
  • fungera som fullmaktstagare som har rätt att uträtta ärenden för en annan persons eller ett företags räkning  

Gör så här när ni skickar meddelanden till en person som står under intressebevakning

Observera att intressebevakningsfullmäktigen eller intressebevakaren inte automatiskt kan läsa Suomi.fi-meddelanden som mottagits av en myndig person som förordnats intressebevakning.
Användningen av Suomi.fi-meddelanden klassificeras som ett personligt ärende. Därför har användningen av den inte begränsats i intressebevakningssituationer. 

Om er organisation skickar meddelanden som gäller ekonomiska angelägenheter för en person som står under intressebevakning, skicka meddelandet till intressebevakaren eller intressebevakningsfullmäktigen på annat sätt än som ett Suomi.fi-meddelande som är riktat till den som står under intressebevakning. 

Observera också att personen som står under intressebevakning själv har rätt att få information om ärenden som gäller hens ekonomi, så meddelandet ska också skickas till hen.

Mer information 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Kundtjänst för organisationer, tfn 0295 535 115 (telefontjänsten är öppen vardagar kl. 9–15), organisaatiopalvelut(at)dvv.fi. 

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle