Vanliga frågor - tvåfaktorsautentisering


Detta gäller personer som loggar in på Webbapplikationen för BDSförfrågan med kombinationen användarnamn och lösenord. 

Mer information och anvisningar: Tvåfaktorsautentisering

Allmänna frågor

Frågor om autentiseringsappen

Frågor om smarttelefoner

Frågor om kodkalkylatorn

Frågor om certifikatkort

Frågor för ansvariga användare