MDB:s elektroniska blanketts tillgänglighet

I detta tillgänglighetsutlåtande redogörs det för hur MDB:s elektroniska blanketter följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, vilka brister det finns i de elektroniska blanketternas tillgänglighet och hur du kan ge oss respons om tillgänglighetsproblem.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för denna elektroniska blankett. Vi vill att så många användare som möjligt ska kunna använda våra digitala tjänster. Vi tar hänsyn till tillgängligheten i utvecklingen av digitala tjänster. Tjänsternas tillgänglighet utvärderas regelbundet som en del av planerings- och utvecklingsarbetet.

Hur tillgänglig är den elektroniska blanketten?

Denna elektronisk blankett uppfyller till stor del tillgänglighetskriterierna på A- och AA-nivå som lagen kräver (WCAG-kriterierna 2.1). Den elektroniska blanketter innehåller några brister i tillgängligheten som beskrivs närmare nedan.

Märkte du brister i tillgängligheten?

Vi strävar efter att ständigt förbättra tillgänglighet. Om du hittar problem som inte beskrivs på den här sidan ber vi dig informera oss om dem och vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar så snart som möjligt eller senast inom två veckor.

Du kan kontakta oss per e-post på adressen saavutettavuus(at)dvv.fi.

Övervakning av tillgängligheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar verkställandet av tillgänglighetskraven. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller om du inte får något svar alls på två veckor, kan du ge respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats hittar du detaljerad information om hur man kan anföra besvär och hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för övervakning över tillgängligheten
www.tillganglighetskrav.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer växel 0295 016 000

Närmare information om den tekniska tillgängligheten

Webbtjänsten är ännu inte tillgänglig till alla delar.

 

Innehåll eller funktioner som ännu inte är tillgängliga

Icke-textuellt innehåll

Om en bild läggs till i blanketten, kan man inte själv definiera den alternativa texten och skärmläsarens användare får alltså inte samma information som den som inte använder skärmläsaren.

Skärmläsaren hittar inte fältens anvisningstexter eller innehållet i popup-notifikationerna och förbigår radioknapparnas preciseringsfält.

Information och relationer

Textfältstabellens sidhuvud (th) är tomt.

Kontrast (minimi)

Vissa element har svag kontrast.

Tangentbord

Alla element kan inte nås med tangentbordet. Om formuläret fylls i felaktigt kommer man inte åt varningsikonen med tangentbordet och därmed syns inte heller dess hover-text.

Hoppa över blocken

I kolumnrubrikfältet i textfältstabellen finns ett accesskey-attribut, som kan stå i konflikt med användarens snabbtangenter.

Rubriker och namnlappar

Fältets rubrik och det egentliga fältet (dvs. fieldset) har ingen förklaringstext (legend). Detta påverkar blankettens lagringsdel och flera fälttyper.

Sidans språk

Om laddningen av filen misslyckas eller sparandet pågår, är notifikationen på finska på den engelska parallellblanketten, likaså alt-texten i raderingskrysset för den förstnämnda notifikationen.

 

Hur har vi testat tillgängligheten?

Den elektroniska blankettens tillgänglighet har regelbundet testats internt som en del av planerings- och utvecklingsprocessen.

Tjänsten har publicerats 30.9.2022.

Denna beskrivning har utarbetats 16.09.2022.

Beskrivningen har senast uppdaterats 16.09.2022.

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019):                      https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306

Webbsidans tillgänglighetskrav: https://www.tillganglighetskrav.fi/