DVV:n sähköisen lomakkeen saavutettavuus

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten DVV:n sähköisten lomakkeiden osalta noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sähköisten lomakkeiden saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Tästä sähköisestä lomakkeesta vastaa Digi- ja väestötietovirasto. Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujen kehityksessä. Palvelujen saavutettavuutta arvioidaan säännöllisesti osana suunnittelu- ja kehitystyötä.

Miten saavutettava sähköinen lomake on?

Tämä sähköinen lomake täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Sähköisessä lomakkeessa on joitakin saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä.

Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella saavutettavuus(at)dvv.fi.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi  
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettava.  

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia

Ei-tekstuaalinen sisältö

Jos lomakkeelle lisää kuvan, vaihtoehtoista tekstiä ei voi määritellä itse, eikä ruudunlukijan käyttäjä saa siis samaa tietoa kuin ruudunlukijaa käyttämätön.

Ruudunlukija ei löydä kenttien ohjetekstejä tai popup-ilmoitusten sisältöä ja ohittaa radionappien tarkennekentät.

Informaatio ja suhteet

Teksikenttätaulun ylätunniste (th) on tyhjä.

Kontrasti (minimi)

Joissakin elementeissä on heikko kontrasti.

Näppäimistö

Kaikkiin elementteihin ei pääse näppäimistöllä. Jos lomakkeen täyttää virheellisesti, varoitusikoniin ei pääse näppäimistöllä, eikä sen hover-tekstiä siten näy.

Ohita lohkot

Teksikenttätaulun sarakeotsikkokentällä on accesskey-attribuutti, joka saattaa olla ristiriidassa käyttäjän pikanäppäinten kanssa.

Otsikot ja nimilaput

Kentän otsikolla ja varsinaisella kentällä (eli fieldset) ei ole selitetekstiä (legend). Tämä vaikuttaa lomakkeen tallennusosioon ja useisiin kenttätyyppeihin.

Sivun kieli

Jos liitetiedoston lataus epäonnistuu tai tallennus on käynnissä, ilmoitus on englanninkielisellä rinnakkaislomakkeella suomeksi, samoin ensiksi mainitun ilmoituksen poistorastin alt-teksti.

 

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Sähköisen lomakkeen saavutettavuus on testattu sisäisesti säännöllisesti osana suunnittelu- ja kehitysprosessia.

Palvelu on julkaistu 30.9.2022.

Tämä seloste on laadittu 16.9.2022.

Selostetta on päivitetty viimeksi 16.9.2022.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019): https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306

Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/