Hoppa till innehåll

Källkoderna för de centrala komponenterna i X-Road, som Estland och Finland använder, har offentliggjorts

Utgivningsdatum 3.10.2016 11.59
Pressmeddelande

Källkoden för de centrala komponenterna i programvaran X-Road offentliggjordes med en MIT-licens den 3 oktober 2016. Genom offentliggörandet är hela källkoden till X-Road offentlig tillgänglig och vem som helst kan utnyttja koden. X-Road är en integrationslösning för utbyte av data över det offentliga internet med hög informationssäkerhet. Programvaran har utvecklats i Estland.

Även den nationella informationsleden, som byggts upp inom programmet för den nationella servicearkitekturen (Suomi.fi-informationsled), bygger på lösningen X-Road. En informationsled är en nivå för förmedling av information som kan användas för att standardiserat överföra data mellan olika aktörers datalager och tjänster med hög informationssäkerhet. Finland och Estland har samarbetat inom utvecklingen av X-Road sedan 2014. De båda ländernas informationsleder, finska Suomi.fi-informationsled och estniska X-tee, använder X-Road som teknisk plattform.

I Finland har den nationella informationsleden varit i produktionsdrift sedan november 2015. Källkoden för X-Roads anslutningsserver publicerades med en MIT-licens redan i samband med att produktionsdriften inleddes. Via anslutningsservern kopplas olika informationskällor och -system till informationsleden. Den centrala komponenten i X-Road är centralservern, som innehåller uppgifter om alla anslutningsservrar som kopplats till informationsleden och om de organisationer som använder dessa servrar.

Till följd av att källkoden för X-Road har offentliggjorts kan vem som helst sätta upp en egen X-Road-miljö och vidareutveckla systemet efter sina egna behov. Ett finskt företag kan använda X-Road till exempel för att bygga upp en egen produkt. Dessutom kan företag som tillhandahåller tjänster som anknyter till den nationella informationsleden i Finland sätta upp egna privata miljöer som kan användas för tester.

”Det är ett betydande initiativ att källkoden offentliggjordes. X-Road är nu en programvara som har en helt öppen källkod som utvecklats i samarbete av två stater, Finland och Estland. Det är rätt sällsynt att två stater samarbetar i projekt inom öppen källkod. Samarbetet kommer att bli ännu intensivare under de kommande åren, och vi avser dessutom att samtidigt starta en öppen gemenskap för X-Road-utvecklare”, berättar systemchef Petteri Kivimäki från Befolkningsregistercentralen.

I anslutning till offentliggörandet av centralkomponenternas källkod offentliggörs också ett installationsverktyg som gör det möjligt att installera en komplett X-Road-plattform på några minuter. Med hjälp av verktyget kan organisationer och privata utvecklare som är intresserade av X-Road enkelt sätta upp en egen testmiljö.

Härnäst fokuserar utvecklingen av X-Road på förbättring av programvarans prestanda, stöd för extern lastbalansering och ländernas utbyte av data.

Senaste vecka undertecknade den estniska datasystemmyndigheten Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) och finska Befolkningscentralen ett avtal om federering mellan Finlands och Estlands informationsleder, dvs. om införande av förtroende mellan ländernas informationsleder.

Informationsledens källkoder finns på adressen: https://github.com/vrk-kpa

Mer information:

Informationsledens projektchef Eero Konttaniemi, [email protected], 0295 535 024.