Hoppa till innehåll

Vilket behov i Omaolo besvarades av tjänsten Fullmakter?

Utgivningsdatum 8.12.2020 11.22 | Publicerad på svenska 11.12.2020 kl. 16.21
Pressmeddelande

Tjänsten Fullmakter ger vårdnadshavaren till ett barn i åldern 1–14 år möjlighet att uträtta ärenden på barnets vägnar i symtombedömningen av coronavirussjukdomen i Omaolo. Tjänsten Fullmakter gör det möjligt för barnens vårdnadshavare att fylla i symtombedömningen och med stark autentisering skicka uppgifterna till en yrkesutbildad person.

Vilket behov i Omaolo besvarades av tjänsten Fullmakter?

I Omaolo fanns det ett behov av att erbjuda barnens vårdnadshavare möjlighet att uträtta ärenden på någon annans vägnar med stark autentisering. Samtidigt måste man hitta ett sätt för hälso- och sjukvården att säkerställa att den vårdnadshavare som skickat uppgifterna har rätt att uträtta ärenden för barnets räkning. Tjänsten Fullmakter erbjöd en lösning på detta, eftersom tjänsten kontrollerar vårdnaden direkt från befolkningsdatasystemet.

Vad möjliggör Fullmakterna i Omaolo?

Tjänsten Fullmakter ger vårdnadshavaren till ett barn i åldern 1–14 år möjlighet att uträtta ärenden på barnets vägnar i symtombedömningen av coronavirussjukdomen i Omaolo. Tjänsten Fullmakter gör det möjligt för barnens vårdnadshavare att fylla i symtombedömningen och med stark autentisering skicka uppgifterna till en yrkesutbildad person.

Vilka styrkor anser ni att tjänsten Fullmakter har i e-tjänsten för social- och hälsovården?

Styrkorna i tjänsten Fullmakter är följande: 1) Det är en nationell tjänst, 2) Tjänsten grundar sig på stark autentisering och 3) Det är ett officiellt sätt att säkerställa vårdnaden och rätten att uträtta ärenden för barnets räkning.

Hur gick det att integrera tjänsten i Omaolo?

Integrationen till Omaolo var mycket smidig. MDB:s tekniska och funktionella bakgrundsmaterial var omfattande både för oss på DigiFinland och för leverantörens produktutvecklingsteam. Dessutom genomförde vi en separat genomgång med MDB:s experter på tjänsten Fullmakter, där vi kunde diskutera öppna frågor. Utöver detta har alla våra frågor besvarats mycket snabbt via e-post. Omaolo hade en exceptionellt snäv tidtabell för att bygga upp, testa och ta i bruk integrationen, men tidtabellen höll.

Är det tänkt att utvidga användningen av tjänsten Fullmakter?

I något skede är tanken att utvidga användningen av tjänsten Fullmakter i Omaolo till att gälla uträttande av ärenden för personer över 14 år och vuxna. Tidtabellen för detta står klar senare.

Vilka andra Suomi.fi-tjänster utnyttjas i Omaolo?

För närvarande använder Omaolo utöver tjänsten Fullmakter även Suomi.fi-identifikation.

Är det något annat ni vill lyfta fram?

Jag vill tacka MDB:s experter för all hjälp som stöd för införandet av tjänsten Fullmakter. Jag vill också betona att ibruktagandet av tjänsten Fullmakter är mycket enkelt och vid behov även snabbt.

Leena Latva-Rasku
produktägare, Omaolo

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle