Hoppa till innehåll

Vi bjuder in er organisation till Taisto-övningen för digital säkerhet i november 2022

Utgivningsdatum 22.8.2022 12.20
Pressmeddelande

Finlands största övning i digital säkerhet Taisto ordnas för femte gången i november. Taisto är en avgiftsfri övning som är öppen för alla organisationer inom den offentliga sektorn och där organisationerna får delta i en färdig övning för att testa och utveckla sina egna tillvägagångssätt genom fiktiva störningssituationer.

Taisto erbjuder er en trygg möjlighet att öva, testa och utveckla er organisations egna verksamhetsmodeller för digital säkerhet under exceptionella förhållanden. Övningen fokuserar särskilt på hantering, ledning och kommunikation i störningssituationer.

Förra hösten övade sammanlagt 315 organisationer i Taisto. Bland annat deltog övningsteam från statsförvaltningen, kommuner av olika storlek, högskolor och aktörer inom social- och hälsovården. Övningen fick positiv respons i synnerhet på hur aktuell och realistisk den var. Även i år byggs Taisto med tanke på de nuvarande hoten.

Taisto är en lågtröskelövning som är lätt att komma med i – oavsett om er organisation är en nybörjare eller längre hunnen inom övningarna. Under övningsdagen får ni delta i en färdig övning i digital säkerhet, vars bakgrundshistoria, händelser och uppgifter förmedlas till er via övningsplattformen. Er uppgift är att sammanställa ett övningsteam, reservera en övningslokal i er organisation eller komma överens om distanspraxis samt anmäla er.

Taisto-övningsdagarna 2022 är

3 november 2022 (övningen endast på finska)

10 november 2022 (på finska och svenska)

17 november 2022 (på finska och svenska)

24 november 2022 (på finska och svenska)

Ni kan välja den dag som passar er organisation bäst samt övningens längd i samband med anmälan. Alternativen är en hel dags övning (kl. 9–15) eller en halv dags övning (kl. 9–12).

Anmälan är öppen 25.8.–15.10.2022. Anvisningar för anmälan och förberedelser inför övningen finns på dvv.fi/sv/taisto-ovningar.

Taisto-övningen ordnas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Övningen leds av specialsakkunnig Hanna Heikkinen.

Välkomna att öva!

Janne Viskari
generaldirektör, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Mer information

Mer information på dvv.fi/sv/taisto-ovningar eller per e-post: [email protected]

En inbjudan har skickats till registratorskontoren vid organisationerna inom den offentliga förvaltningen den 22 juni 20212

TAISTO-övning digital säkerhet