Hoppa till innehåll

Veckan för digital säkerhet kommer igen i höst – anmäl dig!

Utgivningsdatum 14.6.2024 11.44 | Publicerad på svenska 19.6.2024 kl. 14.00
Pressmeddelande

Veckan för digital säkerhet 30.9–4.10.2024 är en virtuell temavecka som erbjuder prak-tiska metoder för att förbättra cybersäkerheten och den digitala säkerheten för organi-sationers ledning, sakkunniga inom branschen samt för alla som är intresserade av en säkrare digital värld. Programmet erbjuder en fräsch och visionär diskussion med Fin-lands ledande experter. Under veckan för digital säkerhet ger vi dessutom praktiska tips för användningen av digitala tjänster och enheter samt för att främja det digitala välbefinnandet. Anmäl din organisation!

I och med Finland blir äldre och mångformigare är cybersäkerhet och digital säkerhet en allt viktigare säkerhetsform för oss alla. Att sörja för dem är en sak som är gemensam för oss alla. Redan små och regelbundna åtgärder gör den digitala miljön säkrare för oss alla.

Under veckan för digital säkerhet uppmuntrar vi till handlingar och hjälper till att genomföra dem under hela veckan. Målet är att veckans lärdomar blir en del av vardagen och den nor-mala verksamheten även i fortsättningen.

Tema

Veckans tema är: Digital säkerhet byggs tillsammans! Digitala enheter och tjänster möj-liggör nya innovationer som gör vår vardag smidigare och förbättrar vår livskvalitet på många sätt. Samtidigt möter vi hot som ständigt tar nya former. Datasäkerhetsincidenter och den till-tagande nätbrottsligheten utmanar vår vardag och våra organisationer. I centrum för allt står agerandet hos oss människor – var och en av oss bygger upp cybersäkerheten och den digi-tala säkerheten. När vi arbetar tillsammans kan vi bygga ett säkrare och mer tillförlitligt sam-hälle för oss alla. Anmäl dig alltså till Veckan för digital säkerhet och kom med i byggandet av en gemensam och säker digital framtid!

Anmälan för organisationer har nu öppnats!

Det är enkelt att delta i veckan: fundera på vad som är er digitalsäkerhetshandling och anmäl er!

Anmäla (på finska) 

​​​​Allt program under veckan är gratis och öppet för alla. Enskilda personer behöver inte an-mäla sig på förhand.

Program

Programmet som uppdateras hela veckan finns på webbplatsen för Veckan för digital säkerhet (på finska).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ordnar nu Veckan för digital säkerhet för femte gången. Veckan för digital säkerhet genomförs i år i samarbete med Jyväskylä yrkes-högskola, Jyväskylä universitet, Tammerfors stad, Rädda Barnen rf:s projekt Toppen, Sitra samt Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverket.

Att sörja för cybersäkerheten och den digitala säkerheten är en gemensam sak för oss alla. Välkommen med för att bygga upp ett allt digitalt säkrare samhälle!

Mer information

Tilläggsuppgifter: Kimmo Rousku, ledande specialsakkunnig, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, [email protected], tfn 0295 535120

Länkar

Läs mer om Veckan för digital säkerhet

I sociala medier använder vi hashtaggarna #digiturvaviikko #digiturvateko

digital säkerhet