Hoppa till innehåll

Veckan för digital kompetens lyfte fram den digitala kompetensens roll i diskussionen för att säkerställa Finlands konkurrenskraft

Utgivningsdatum 7.6.2022 15.25 | Publicerad på svenska 8.6.2022 kl. 9.50
Pressmeddelande

Digital kompetens och människorna är organisationens viktigaste kapital och Finlands konkurrenskraft förutsätter samarbete mellan olika aktörer för att digitaliseringsmöjligheterna ska kunna utnyttjas till fullo. Organisationernas högsta ledning måste förstå digitaliseringens möjligheter och säkerställa att alla anställda har möjlighet att lära sig och tillämpa det de lärt sig i sitt arbete. Dessutom behövs samarbete särskilt mellan den offentliga sektorn, läroanstalter, företag och forskningsinstitut. Ingen enskild aktör kan ansvara för att öka den digitala kompetensen.

​​​​​​​Detta framgick av webbinarierna under veckan för digital kompetens som ordnades av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i maj. Veckan för digital kompetens lyfte fram den digitala kompetensens roll i diskussionen för att utveckla Finlands konkurrenskraft Under veckan diskuterades finländarnas digitala kompetens och om utvecklingen av digital kompetens finns på ledningens agenda. Vad borde ledningen satsa på i organisationerna för att den digitala kompetensen ska upprätthålla konkurrenskraften? Vad kräver detta av organisationers ledning och finns det resurser och kompetens för detta i nuläget?

För att säkerställa konkurrenskraften krävs digital kompetens och mod att testa teknologins möjligheter

Digitaliseringen är en central del av den moderna affärsverksamheten och organisationer som utnyttjar den är bland de mest produktiva. Teknologin spelar en stor roll i byggandet av affärsverksamheten. Därför borde man inte längre tala om digital affärsverksamhet utan enbart om affärsstrategin. Ledningen ska säkerställa att alla i organisationen har tillräcklig förståelse för teknikens möjligheter och förmåga att fundera över vilka möjligheter den kan medföra för det egna arbetet och organisationen.

"Den finländska konkurrenskraften förutsätter djärvhet, nyfikenhet på nya möjligheter, beredskap att investera i nya tekniker samt förmåga att sörja för hela organisationens kompetens. Vi kan alla i vårt eget arbete fundera på hur vi utnyttjar data och innovationer för att vår organisation ska vara så användbar och attraktiv som möjligt för klienter och användare", konstaterade Chief Sales Marketing Officer Minna Ruusuvuori vid Houston Inc. Consulting Oy, som uppträdde under veckan för digital kompetens.

Även Philips Global Head of Portfolio Marketing Belinda Gerdt uppmuntrade finländska företag till mod.

"Företagens största samtalsämnen inom digitaliseringen är för närvarande den egna personalens kompetens samt ledning och utveckling av kompetensen. Klienterna vill särskilt ha en enkel, snabb och jämn tjänst. Därför är det viktigt att processerna automatiseras. Den nya tekniken ger nya möjligheter till detta, men utmanar samtidigt företagen. Vi måste vara modiga, våga tänka stort och satsa på utbildning och livslångt lärande", säger Gerdt.


Missade du veckan för digital kompetens?

Se inspelningar och sammanställningar från de olika dagarna (på finska):  www.mediaserver.fi/live/digitaitoviikko2022