Hyppää sisältöön

Digitaitoviikko nosti keskusteluun digiosaamisen roolin Suomen kilpailukyvyn varmistajana

Julkaisuajankohta 7.6.2022 15.25
Tiedote

Digiosaaminen ja ihmiset ovat organisaation tärkein pääoma ja Suomen kilpailukyky edellyttää eri toimijoiden välistä yhteistyötä, jotta digitalisaation mahdollisuuksia pystytään hyödyntämään täysimääräisesti. Organisaatioiden ylimmän johdon pitää ymmärtää digitalisaation mahdollisuudet ja varmistaa, että kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus oppia ja soveltaa oppimaansa työssään. Lisäksi tarvitaan yhteistyötä erityisesti julkisen sektorin, oppilaitosten, yritysten ja tutkimuslaitosten välillä. Digiosaamisen kasvattaminen ei voi olla minkään yksittäisen tahon vastuulla.

Tämä kävi ilmi Digi- ja väestötietoviraston toukokuussa järjestämän Digitaitoviikon webinaareissa. Digitaitoviikko nosti keskusteluun digiosaamisen roolia Suomen kilpailukyvyn kehittämisessä. Viikon aikana käytiin keskustelua suomalaisten digiosaamisen tilasta ja siitä, onko digiosaamisen kehittäminen johdon agendalla. Mihin asioihin johdon tulisi organisaatioissa panostaa, jotta digiosaaminen ylläpitäisi kilpailukykyä? Entä mitä tämä vaatii organisaatioiden johdolta ja onko siihen nykyisellään resursseja ja osaamista?

Kilpailukyvyn varmistaminen vaatii digiosaamista ja rohkeutta testata teknologian mahdollisuuksia 
Digitaalisuus on keskeinen osa modernia liiketoimintaa ja digitaalisuutta hyödyntävät organisaatiot ovat kaikkein tuottavimpia. Teknologian osuus liiketoiminnan rakentamisessa on suuri. Siksi ei pitäisi enää puhua digiliiketoiminnasta vaan pelkästään liiketoiminnan strategiasta. Johdon tehtävänä on varmistaa, että organisaatiossa kaikilla on riittävä ymmärrys teknologian tarjoamista mahdollisuuksista ja kyky miettiä, mitä mahdollisuuksia se voi tuoda omaan työhön ja organisaation toiminaan.

”Suomen kilpailukyky edellyttää rohkeutta, uteliaisuutta uusia mahdollisuuksia kohtaan, valmiutta investoida uusiin teknologoihin sekä koko organisaation osaamisesta huolehtimista. Me kaikki voimme omassa työssämme miettiä, miten hyödynnämme dataa ja innovaatioita, jotta organisaatiomme olisi asiakkaille tai käyttäjille mahdollisimman hyödyllinen ja houkutteleva”, totesi Digitaitoviikolla esiintynyt Chief Sales Marketing Officer Minna Ruusuvuori Houston Inc. Consulting Oy:stä. 

Myös Philipsin Global Head of Portfolio Marketing Belinda Gerdt kannusti suomalaisia yrityksiä rohkeuteen. 

”Yritysten suurimpia puheenaiheita digitalisaatiossa ovat tällä hetkellä oman henkilöstön osaaminen ja osaamisen johtaminen ja kehittäminen. Asiakas haluaa erityisesti helppoutta, nopeutta ja tasalaatuista palvelua. Siksi prosesseja on tärkeä automatisoida. Uudet teknologiat antavat tähän yhä uudenlaisia mahdollisuuksia, mutta samalla haastavat yrityksiä. Meidän pitää olla rohkeita, uskaltaa ajatella isosti ja panostaa koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen”, sanoo Gerdt. 


Jäikö Digitaitoviikko väliin?

Katso tallenteet ja päiväkohtaiset koosteet: www.mediaserver.fi/live/digitaitoviikko2022