Hoppa till innehåll

Välkommen till den förnyade TAISTO-övningen – Anmäl dig före den 21 september

1.9.2020 9.18 | Publicerad på svenska 1.9.2020 kl. 9.27
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata bjuder in organisationer till övningen TAISTO20, som är gratis och öppen för hela den offentliga förvaltningen, i oktober-november. TAISTO är en övning i hantering av kränkningar av datasäkerheten och dataskyddet, i vilken organisationer övar på verksamhetsmodeller och processer för att verka i en digital värld i störningssituationer.

Med hjälp av TAISTO-övningen kan organisationerna utveckla hanteringen och ledningen av samt kommunikationen om datasäkerheten i störningssituationer. Övningen bidrar till att se till att man har de nödvändiga processerna, anvisningarna och kunskaperna för att hantera datasäkerhets- och dataskyddskräkningar. På det sättet kan man reagera på ett mer kontrollerat sätt i en verklig situation och få en snabbare återhämtning.

Övningen riktar sig särskilt till organisationernas ledning, ansvariga för informationssäkerhet, dataskyddsansvariga, kommunikationsexperter och ICT-experter.

Det tredje TAISTO innebär förnyelser

TAISTO anordnas nu för tredje gången. Förra året deltog över 200 organisationer inom den offentliga förvaltningen och deras intressegrupper i övningen. Innehållet i övningen skiljer sig åt helt från år till år, så det utlovas överraskningar även om man är bekant med övningen sedan tidigare. Vi ser också gärna att nya organisationer deltar i TAISTO.

Den här gången står vi i TAISTO-övningen inför en situation som i det verkliga livet är ett vanligt hot, men som ändå får ganska lite uppmärksamhet under övningarna.

Man kan delta i TAISTO helt virtuellt. I år används en ny övningsplattform som gör att händelserna och medielägesbilden känns mer realistiska än tidigare.

Anmäl din organisation senast den 21 september

Du kan välja antingen en halvdag (kl. 9–12) eller en heldag (kl. 9–16). Organisationen kan välja den övningsdag som passar bäst:
29.10.2020
12.11.2020
19.11.2020

Anmäl din organisation till TAISTO senast den 21.9.2020. Anmälningsblankett och anvisningar för förberedelser inför övningen finns på webbplatsen: dvv.fi/taisto.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata anordnar TAISTO-övningen i samarbete med bland annat Cybersäkerhetscentret, Säkerhetskommittén, Centralkriminalpolisen och dataombudsmannens byrå.

Mer information:

Mer information om övningen fås av datasäkerhetsexpert Hanna Heikkinen och sakkunnig Laura Penttilä från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. E-postadresserna har formen [email protected]

TAISTO-övning digital säkerhet