Hoppa till innehåll

Befolkningsregistercentralen ordnar anbudsförfarande gällande förmedling av verktyg för stark autentisering inom den offentliga förvaltningen

7.5.2018 14.39
Pressmeddelande

Befolkningsregistercentralen ordnar ett anbudsförfarande gällande förmedling av verktyg för stark autentisering inom hela den offentliga förvaltningen. Anbudsförfarandet genomförs bland leverantörer av förmedlingstjänster som ingår i förtroendenätet och Befolkningsregistercentralens dynamiska upphandlingssystem. Det är meningen att det nya avtalet ska träda i kraft i början av 2019. Avtalet gäller ett år och omfattar ett optionsår.

Målet är att alla autentiseringsverktyg som finns på marknaden framöver ska fungera inloggning i den offentliga förvaltningens tjänster. Befolkningsregistercentralen förbereder sig dock för situationer där en del av de nuvarande leverantörerna av autentiseringsverktyg inte tillhandahåller sina verktyg för användning med den offentliga förvaltningens tjänster.

Förra gången Befolkningsregistercentralen ordnade ett anbudsförfarande gällande förmedling av verktyg för stark autentisering var hösten 2017. Då var man emellertid tvungen att delvis avbryta förfarandet, eftersom statens kostnadsnivå för autentiseringsavgifterna skulle på basis av de erhållna anbuden ha stigit betydligt. Vid det föregående anbudsförfarandet sökte Befolkningsregistercentralen ett fast pris för autentiseringen. I det pågående anbudsförfarandet strävar man efter att erhålla en rimlig kostnadsnivå genom att söka en transaktionsspecifik prissättning. I budgeten anslås totalt högst 5 miljoner euro per år för alla autentiseringsavgifter inom den offentliga förvaltningen.

Mer information

Befolkningsregistercentralen, Joonas Kankaanrinne, tfn 0295 535 233, fornamn.efternamn[at]vrk.fi