Väestörekisterikeskus kilpailuttaa vahvan tunnistamisen välineiden välityksen julkishallinnolle

7.5.2018 14.39
Tiedote

Väestörekisterikeskus kilpailuttaa vahvan tunnistamisen välineiden välityksen koko julkishallinnolle. Kilpailutus toteutetaan luottamusverkostoon ja Väestörekisterikeskuksen dynaamiseen hankintajärjestelmään kuuluvien välityspalvelutoimittajien kesken. Uuden sopimuksen on määrä tulla voimaan 2019 alusta. Sopimus on vuoden mittainen ja sisältää yhden optiovuoden.

Tavoitteena on, että kaikki markkinoilla olevat tunnistusvälineet toimivat jatkossakin julkishallinnon palveluihin kirjautumisessa. Väestörekisterikeskus kuitenkin varautuu myös tilanteeseen, jossa osa nykyisistä tunnistusvälineiden liikkeellelaskijoista ei tarjoaisi välinettään julkishallinnon palveluissa käytettäväksi.

Edellisen kerran Väestörekisterikeskus kilpailutti vahvan tunnistamisen välineiden välityksen syksyllä 2017. Tuolloin kilpailutus kuitenkin jouduttiin osittain keskeyttämään, koska saatujen tarjousten perusteella valtion maksamien tunnistamismaksujen kustannustaso olisi noussut merkittävästi. Edellisessä kilpailutuksessa Väestörekisterikeskus haki tunnistamiselle kiinteää hintaa. Nyt meneillään olevassa kilpailutuksessa kokonaiskustannustaso pyritään saamaan kohtuulliseksi hakemalla transaktiokohtaista hinnoittelua. Valtion budjetissa on varattu kaikkiin julkishallinnon tunnistamismaksuihin yhteensä korkeintaan 5 miljoonaa euroa vuodessa.

Lisätietoja

Väestörekisterikeskus, Joonas Kankaanrinne, p. 0295 535 233, etunimi.sukunimi[at]vrk.fi