Hoppa till innehåll

Befolkningsregistercentralen befrämjar webbtjänsternas tillgänglighet - se videon!

Utgivningsdatum 14.9.2018 9.00
Pressmeddelande

Att webbtjänsterna är tillgängliga är viktigt för Befolkningsregistercentralen. På den nya videon berättar projektchef Jani Ruuskanen och UX-manager Mari Kervinen från BRC hur tillgängligheten tas i beaktande i utvecklingen av Suomi.fi-tjänsterna.

EU:s nya tillgänglighetsdirektiv och den egna nationella lagstiftningen som följer av det driver på tillgängligheten till offentliga webbtjänster. Tillgänglighetskraven börjar tillämpas i offentliga webbtjänster stegvis från och med den 23 september 2019. Läs mer på Finansministeriets webbsidor via länken: https://vm.fi/sv/tillganglighetsdirektivet

-Vi anser att en tillgänglig tjänst innebär väldigt bra användbarhet som är till nytta för varje användare, konstaterar Kervinen på videon.

Se videorna på YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=NtWkp1dOc5A (svensk text)