Hoppa till innehåll

Utskrifts-, kuverterings- och utdelningstjänsten för Suomi.fi-meddelanden tas i bruk i slutet av 2020

Utgivningsdatum 8.9.2020 13.57
Pressmeddelande

Avtalsförhandlingar om utskrifts-, kuverterings- och utdelningstjänsten för Suomi.fi-meddelanden och ibruktagningsprojektet pågår just nu. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas anbudstävling vanns av Posti Messaging Oy.

I det här meddelandet berättar vi närmare om frågor som gäller ibruktagandet av tjänsten.

Vad är utskrifts-, kuverterings- och utdelningstjänsten för Suomi.fi-meddelanden?

I och med utskrifts-, kuverterings- och utdelningstjänsten för Suomi.fi-meddelanden är det så enkelt som möjligt för organisationer som använder Suomi.fi-meddelanden att skicka meddelanden (såsom beslut, meddelanden och andra dokument). Organisationerna behöver inte längre separat upphandla papperspostningen eller administrera en skild postningstjänst.

När en organisation använder Suomi.fi-meddelanden går det lätt att skicka meddelanden till medborgare och företag via utskrifts-, kuverterings- och utdelningstjänsten på en gång oberoende av om mottagarna använder Suomi.fi-meddelanden eller vill få meddelandena som papperspost.

Vem kan använda tjänsten?

Utskrifts-, kuverterings- och utdelningstjänsten kan endast användas endast utskrivning, kuvertering och utdelning av meddelanden som en organisation inom den offentliga förvaltningen skickar ut via Suomi.fi-meddelanden. Om en användarorganisation har andra behov av utskrifts-, kuverterings- och utdelningstjänster ska de själva ordna dem.

En mer ingående beskrivning av tjänsten för utskrift, kuvertering och utdelning av Suomi.fi-meddelanden publiceras på webbplatsen Suomi.fi-serviceadministration i oktober 2020.

När kan man börja använda tjänsten?

Utskrifts-, kuverterings- och utdelningstjänsten för Suomi.fi-meddelanden kan tas i bruk i slutet av 2020 För närvarande är avsikten att introducera tjänsten i början av november 2020 i och med att Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Posti Messaging Oy övergår till att använda tjänsten för produktion. Därefter kan organisationerna börja använda tjänsten genom att först testa den och därefter börja använda den i produktion. Testningen kan inledas i mitten av november 2020 och det är möjligt att skicka egentliga meddelanden från början av december 2020.

Vid schemaläggningen beaktas vissa kunders primära behov av att få tillgång till utskrifts-, kuverterings- och utdelningstjänsten för Suomi.fi-meddelanden så fort som möjligt. För andra kunder sker övergången till tjänsten systematiskt därefter.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata skickar i början av oktober mer information till de kunder som för närvarande utnyttjar den nuvarande utskrifts-, kuverterings- och distributionstjänsten enligt det temporära avtalet som konkurrensutsattes av myndigheten och där leverantören är Edita Prima Oy.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata publicerar detaljerade uppgifter om tidtabellen för ibruktagandet av tjänsten i oktober 2020.

Ibruktagandet av utskrifts-, kuverterings- och utdelningstjänsten för Suomi.fi-meddelanden

Hur börjar man använda tjänsten?

Organisationer inom den offentliga förvaltningen som redan använder Suomi.fi-meddelanden kan ta i bruk utskrifts-, kuverterings- och utdelningstjänsten genom att göra en anmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Från och med oktober 2020 är det möjligt att göra en anslutningsanmälan. Anvisningar för anmälan publiceras på webbplatsen Suomi.fi-serviceadministration.

En organisation som tills vidare inte använder Suomi.fi-meddelanden ska börja med att ta i bruk Suomi.fi-meddelanden. Anvisningar för ibruktagandet finns på webbplatsen Suomi.fi-serviceadministration. Därefter kan anmälan om anslutning till utskrifts-, kuverterings- och utdelningstjänsten fyllas i från och med oktober 2020.

Kostar det att använda tjänsten?

Organisationerna ansvarar själva för de kostnader som uppstår när de skickar produkter enligt prislistan eller använder de tjänster som anges i den. Posti Messaging Ab fakturerar kunderna direkt. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata publicerar tjänstens prislista i Suomi.fi-serviceadministrationen i oktober 2020.

Mer information

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Kundtjänst för organisationskunder,
tfn 0295 53 5115, organisaatiopalvelut[at]dvv.fi

Frågor om ibruktagandet av tjänsten: viestit-kayttoonotot[at]dvv.fi

Tiedote - Organisaatioasiakkaat