Hyppää sisältöön

Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja jakelupalvelu käyttöön loppuvuodesta 2020

Julkaisuajankohta 8.9.2020 13.57
Tiedote

Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja jakelupalvelun sopimusneuvottelut ja käyttöönottoprojekti ovat käynnissä. Digi- ja väestötietoviraston (DVV) tekemän tarjouskilpailun voitti Posti Messaging Oy.

Tässä tiedotteessa kerromme tarkemmin palvelun käyttöönottoon liittyvistä asioista.

Mikä on Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja jakelupalvelu?

Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja jakelupalvelun myötä viestien (kuten päätökset, tiedonannot, ym. asiakirjat) lähettäminen on Suomi.fi-viestejä käyttäville organisaatioille mahdollisimman yksinkertaista. Organisaatioiden ei tarvitse enää erikseen kilpailuttaa paperipostitusta eikä hallinnoida erillistä postituspalvelua.

Kun organisaatio käyttää Suomi.fi-viestejä, viestien lähetys kansalaisille ja yrityksille hoituu tulostus-, kuoritus- ja jakelupalvelun kautta helposti yhdellä kerralla huolimatta siitä, käyttääkö vastaanottaja Suomi.fi-viestejä vai haluaako tämä viestit paperipostina.

Ketkä voivat käyttää palvelua?

Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja jakelupalvelua voi käyttää vain niiden viestien tulostukseen, kuoritukseen ja jakeluun, jotka julkisen hallinnon organisaatio on lähettänyt Suomi.fi-viesteihin. Muihin tulostus-, kuoritus- ja jakelupalveluihin liittyvissä tarpeissa käyttäjäorganisaatioiden on itse järjestettävä vastaavat palvelut tai niiden osat.

Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja jakelupalvelun tarkempi palvelukuvaus julkaistaan Suomi.fi-palveluhallinta -sivustolla lokakuun 2020 aikana.

Milloin palvelun voi ottaa käyttöön?

Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja jakelupalvelu on mahdollista ottaa käyttöön loppuvuodesta 2020. Tällä hetkellä tuotantokäyttö on tarkoitus aloittaa marraskuun 2020 alussa siten, että Digi- ja väestötietovirasto ja Posti Messaging Oy siirtyvät palvelun tuotantokäyttöön. Tämän jälkeen organisaatiot voivat ottaa palvelun käyttöön aloittamalla ensin palvelun testaamisen ja sitten tuotantokäytön. Testaaminen on mahdollista aloittaa marraskuun 2020 puolivälissä ja varsinainen viestien lähettäminen on mahdollista joulukuun 2020 alusta alkaen.

Asiakkaiden liittäminen palveluun aikataulutetaan siten, että siinä huomioidaan tiettyjen asiakkaiden ensisijaiset tarpeet saada Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja postituspalvelu käyttöönsä kiireellisesti. Muiden asiakkaiden osalta siirtyminen palvelun piiriin tehdään hallitusti tämän jälkeen.

Digi- ja väestötietovirasto tiedottaa lokakuun alussa uuteen palveluun siirtymisestä niille asiakkaille, jotka hyödyntävät tällä hetkellä nykyistä DVV:n kilpailuttamaa väliaikaisen sopimuksen mukaista tulostus-, kuoritus- ja jakelupalvelua, jossa toimittajana on Edita Prima Oy.

Digi- ja väestötietovirasto julkaisee tarkemman tiedotteen palvelun käyttöönoton aikataulusta lokakuun 2020 aikana.

Tulostus-, kuoritus- ja jakelupalvelun käyttöönoton etenemisaikataulu

Miten palvelu otetaan käyttöön?

Julkisen hallinnon organisaatiot, jotka käyttävät jo Suomi.fi-viestejä, voivat ottaa tulostus-, kuoritus- ja postituspalvelun käyttöön tekemällä liittymisilmoituksen Digi- ja väestötietovirastoon. Liittymisilmoituksen tekeminen on mahdollista lokakuusta 2020 alkaen. Ohjeet liittymisilmoituksen tekemiseen julkaistaan Suomi.fi-palveluhallinnassa.

Jos organisaatio ei vielä käytä Suomi.fi-viestejä, sen tulee ensin ottaa Suomi.fi-viestit käyttöönsä. Ohjeet Suomi.fi-viestien käyttöönottoon on julkaistu Suomi.fi-palveluhallinnassa. Tulostus-, kuoritus- ja jakelupalvelun liittymisilmoituksen voi täyttää tämän jälkeen lokakuusta 2020 alkaen.

Onko palvelu maksullinen?

Organisaatiot vastaavat itse niistä kustannuksista, joita syntyy, kun ne lähettävät hinnaston mukaisia tuotteita tai käyttävät siinä määriteltyjä palveluja. Posti Messaging Oy laskuttaa asiakkaita suoraan. Digi- ja väestötietovirasto julkaisee palvelun hinnaston Suomi.fi-palveluhallinnassa lokakuussa 2020.

Lisätietoja

Digi- ja väestötietovirasto, Organisaatioiden asiakaspalvelu,
p. 0295 53 5115, organisaatiopalvelut[at]dvv.fi

Palvelun käyttöönottoon liittyvät kysymykset: viestit-kayttoonotot[at]dvv.fi

Tiedote - Organisaatioasiakkaat