Hoppa till innehåll

Utsattes din organisation för ett dataintrång eller ett dataläckage? Suomi.fi-webbtjänsten erbjuder nu samlade anvisningar

Utgivningsdatum 2.12.2021 12.00
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har i Suomi.fi-webbtjänsten publicerat en elektronisk guide för organisationer som utsatts för dataintrång eller dataläckage. Guiden ger företag, samfund och andra organisationer information om hur de ska agera, om de misstänker att deras organisation utsatts för dataintrång eller om sekretessbelagda handlingar har läckt ut från organisationen till offentligheten.

Den nya guiden i Suomi.fi-webbtjänsten berättar hur en organisation ska gå till väga vid en akut situation, hur den kan förhindra ytterligare skador och var man kan söka hjälp för att utreda det som skett. Guiden ger också nyttiga råd om vad det man bör göra efter krisen, för att något motsvarande inte ska inträffa på nytt. Med hjälp av guiden kan man också kontrollera hur väl organisationen förberett sig för dataintrång. 

”Också för organisationen innebär ett dataintrång eller ett dataläckage en kris, som i allmänhet kommer som en överraskning. I en dylik situation utsätts organisationen för väldigt många frågor från bekymrade kunder, media och andra håll”, berättar överdirektör Timo Salovaara från avdelningen Tjänster vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

”För organisationer är situationen ofta lika kaotisk och oklar som den är för dem som utsatts för en dataläcka i sitt privatliv. Därför ville vi lätta också på organisationernas vånda i ett dylikt läge. Jag hoppas att den guide vi har publicerat hjälper olika organisationer att agera i dylika krissituationer och att förhindra eventuella ytterligare skador så effektivt som möjligt”, tillägger Salovaara. 

Guiderna för medborgare och organisationer producerades i samarbete 

Den nya guiden är en fortsättning på den guide som publicerades våren 2021. I den ges anvisningar om vad en privatperson bör göra om hen misstänker att personuppgifterna kommit i fel händer. Guiderna har publicerats på finska, svenska och engelska.  

Bakgrunden till båda guiderna är dataintrånget mot Vastaamo som fått stor publicitet och som ledde till att kundernas personuppgifter i stor utsträckning läckte ut på internet. Som en uppföljningsåtgärd för handläggandet av läckan fastställde regeringen att man förverkligar en service som gör det enklare att agera vid  en dataläcka. 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har planerat den nya guiden tillsammans med den offentliga förvaltningen och organisationer inom den privata sektorn. Produktionen av tjänster för olika situationer förutsätter såväl insikt om kundernas behov som ett smidigt samarbete över organisationsgränser. 

Finlands Näringsliv EK, Helsingforsnejdens handelskammare, de finländska cyberexperternas frivilligorganisation KyberVPK, Transport- och kommunikationsverket Traficoms Cybersäkerhetscenter, Polisen,  Polisyrkeshögskolan, Företagarna i Finland, Dataombudsmannens byrå samt Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira har medverkat i produktionen av den guide som avsetts för organisationer.  

Närmare upplysningar 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, överdirektör Timo Salovaara, tfn  0295 535 303, fornamn.slaktnamn[at]dvv.fi