Hoppa till innehåll

Uppdateringen av befolkningsdatasystemet syns idag i folkmängden

Utgivningsdatum 11.5.2023 0.21
Pressmeddelande

I befolkningsdatasystemet har gjorts en ändring där hemorten för personer som har varit på okänd ort i över två år har antecknats som okänd. I och med ändringen försvinner dessa personer från Finlands folkmängd, som syns till exempel på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats samt på ljustavlan på taket på Helsingfors serviceställe. Ändringen gäller drygt 2 000 personer.

Antalet 5 585 952 och webbadressen dvv.fi finns på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas ljustavla vid taket till Helsingfors serviceställe
Det aktuella antalet personer som registrerats i befolkningsdatasystemet finns på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas ljustavla vid taket till Helsingfors serviceställe.

 

Onsdagen den 10 maj 2023 antecknade man i befolkningsdatasystemet okänd som hemkommun för personer som inte har haft någon känd bostad efter den 1 januari 2019 och vars vistelse i Finland inte har varit känd efter detta. I praktiken är det fråga om personer som har flyttat bort från Finland men som inte har gjort en anmälan om flyttning till utlandet. I och med ändringen försvinner dessa personer från Finlands folkmängd.

Ett uppdaterat befolkningsdatasystem underlättar vardagen och beslutsfattandet

Befolkningsdatasystemet innehåller uppgifter om alla finska medborgare och utlänningar bosatta i Finland. I systemet samlas uppgifter om födslar, dödsfall, flyttningar, äktenskap och skilsmässor samt erhållna medborgarskap. Sjukhusen skickar i allmänhet uppgifter om barn som föds till befolkningsdatasystemet redan inom ett dygn från födseln.

– Det finländska befolkningsdatasystemet är sällsynt globalt sett. Ett omfattande utnyttjande av det i samhällets olika funktioner sparar pengar och besvär och underlättar medborgarnas vardag på många sätt. Till exempel med en flyttanmälan går informationen om den nya adressen automatiskt via befolkningsdatasystemet till alla myndigheter, berättar överdirektör Timo Salovaara vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Befolkningsdatasystemet är ett viktigt verktyg i myndigheternas beslutsfattande. Utifrån uppgifter och statistik om befolkningsmängden, åldersfördelningen och befolkningsförändringarna kan man till exempel i kommunerna förutse hur tjänsterna, såsom barn- och äldrevården, ska dimensioneras på rätt sätt. Tack vare befolkningsdatasystemet nås familjerna till barn i läropliktsåldern och utifrån uppgifterna i systemet skapas ett register över röstberättigade.

Ljustavlan anger antalet personer som registrerats i befolkningsdatasystemet

Det aktuella antalet personer som registrerats i befolkningsdatasystemet finns på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats på adressen dvv.fi/sv och på en lysande ljustavla vid taket till Helsingfors serviceställe. Siffran baserar sig på föregående dags registeruppgifter och uppdateras varje morgon cirka klockan 5.

Antalet personer som registrerats i befolkningsdatasystemet är dock inte Finlands officiella folkmängd. Statistikcentralen producerar den officiella folkmängden utifrån registeruppgifterna från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt andra informationskällor och analyser. Statistikcentralen ansvarar också för befolkningsprognosen.

– Siffran på ljustavlan och webbplatsen dvv.fi verkar intressera medborgarna. I synnerhet jämna siffror väcker intresse och vårt ämbetsverk fick många förfrågningar till exempel när siffran överskred sifferserien 5 555 555. Nu gäller denna ändring i uppgiften om hemkommun över 2 000 personer och den syns som en större minskning än den normala dagliga variationen, berättar Salovaara.

En motsvarande ändring i befolkningsdatasystemet gjordes senast den 26 maj 2020. Förfarandet grundar sig på 9 a § 2 mom. i lagen om hemkommun (201/1994).

Vad är befolkningsdatasystemet?

  • Befolkningsdatasystemet är det mest använda basregistret i vårt land, som har en viktig roll i organiseringen av samhällets funktioner.
  • Befolkningsdatasystemet är ett basregister med uppdaterade personuppgifter om finska medborgare och utlänningar som är stadigvarande eller tillfälligt bosatta i Finland.
  • Systemet innehåller också information om byggnader, byggprojekt, lägenheter och fastigheter.
  • Uppgifterna i befolkningsdatasystemet används i hela samhällets informationsförsörjning, till exempel av den offentliga förvaltningen, för organisering av val, för beskattning och juridisk förvaltning samt för forskning och statistikföring.
  • Befolkningsdatasystemet grundades år 1969. Befolkningsdatasystemet upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Verksamheterna regleras i lag.
  • Läs mer om befolkningsdatasystemet

Mer information

Timo Salovaara, överdirektör, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, [email protected], tfn 0295 535 303