Hyppää sisältöön

Väestötietojärjestelmän päivitys näkyy tänään väkiluvussa

Julkaisuajankohta 11.5.2023 0.21
Tiedote

Väestötietojärjestelmässä on tehty muutos, jossa yli kaksi vuotta tietymättömissä olleiden henkilöiden kotikunnaksi on merkitty tuntematon. Muutoksen myötä nämä henkilöt poistuvat Suomen väkiluvusta, joka näkyy esimerkiksi Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilla sekä Helsingin palvelupaikan katolla olevassa valotaulussa. Muutos koskee runsasta 2 000 henkilöä.

Lukema 5 585 952 ja osoite dvv.fi näkyvät Digi- ja väestötietoviraston Helsingin palvelupaikan katolla olevassa valotaulussa
Väestötietojärjestelmään kirjattujen henkilöiden ajantasainen lukumäärä näkyy Digi- ja väestötietoviraston Helsingin palvelupaikan valotaulusta.

 

Keskiviikkona 10.5.2023 väestötietojärjestelmään merkittiin kotikunnaksi tuntematon henkilöille, joilla ei ole ollut tunnettua asuinpaikkaa 1.1.2019 jälkeen ja joiden oleskelusta Suomessa ei ole saatu tietoa tämän jälkeen. Käytännössä kyse on henkilöistä, jotka ovat muuttaneet pois Suomesta, mutta eivät ole huomanneet tehdä maastamuuttoilmoitusta. Muutoksen myötä henkilöt poistuvat Suomen väkiluvusta.

Ajantasainen väestötietojärjestelmä helpottaa arkea ja päätöksentekoa

Väestötietojärjestelmä sisältää tiedot kaikista Suomen kansalaisista ja Suomessa asuvista ulkomaalaisista. Järjestelmään kerätään tieto syntymistä, kuolemista, muutoista, avioliitoista ja avioeroista sekä saaduista kansalaisuuksista. Sairaalat toimittavat tiedot syntyneistä lapsista väestötietojärjestelmään yleensä jo vuorokauden kuluessa syntymästä.

– Suomen väestötietojärjestelmä on maailman mittakaavassa harvinainen. Sen laaja hyödyntäminen yhteiskunnan eri toiminnoissa säästää rahaa ja vaivaa ja helpottaa kansalaisten arkea monin tavoin. Esimerkiksi yhdellä muuttoilmoituksella tieto uudesta osoitteesta menee väestötietojärjestelmän kautta automaattisesti kaikille viranomaisille, kertoo ylijohtaja Timo Salovaara Digi- ja väestötietovirastosta.

Väestötietojärjestelmä on tärkeä työkalu viranomaisten päätöksenteossa. Väestön määrää, ikäjakaumaa ja väestönmuutoksia koskevien tietojen ja tilastojen perusteella pystytään esimerkiksi kunnissa ennakoimaan palvelujen, kuten lasten- ja vanhustenhoidon, mitoittamista oikein. Väestötietojärjestelmän ansiosta oppivelvollisuusikään tulevien lasten perheet tavoitetaan, ja järjestelmän tietojen perusteella muodostetaan rekisteri äänioikeutetuista.

Valotaulu kertoo väestötietojärjestelmään kirjattujen henkilöiden määrän

Väestötietojärjestelmään kirjattujen henkilöiden ajantasaisen lukumäärän näkee Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilta osoitteessa dvv.fi sekä Helsingin palvelupaikan katonrajassa loistavasta valotaulusta. Luku perustuu edellisen päivän rekisteritietoihin, ja se päivittyy joka aamu noin kello 5.

Väestötietojärjestelmään kirjattujen henkilöiden määrä on kuitenkin eri asia kuin Suomen virallinen väkiluku. Tilastokeskus tuottaa virallisen väkiluvun Digi- ja väestötietoviraston rekisteritietojen sekä muiden tietolähteiden ja analyysin perusteella. Myös väestöennusteesta vastaa Tilastokeskus.

– Valotaulussa ja dvv.fi-verkkosivuilla näkyvä lukema tuntuu kiinnostavan kansalaisia. Erityisesti kiinnostusta herättävät tasaluvut, ja virastomme sai runsaasti tiedusteluja esimerkiksi silloin, kun luku ylitti numerosarjan 5 555 555. Nyt tämä kotikuntatiedon muutos koskee yli 2 000 henkilöä, ja se näkyy tavanomaista päivittäistä vaihtelua merkittävämpänä laskuna lukemassa, kertoo Salovaara.

Vastaava muutos väestötietojärjestelmään tehtiin edellisen kerran 26.5.2020. Menettely perustuu kotikuntalain (201/1994) 9 a § 2 momenttiin.

Mikä on väestötietojärjestelmä?

  • Väestötietojärjestelmä on maamme eniten käytetty perusrekisteri, joka on tärkeässä roolissa yhteiskunnan toimintojen järjestämisessä.
  • Väestötietojärjestelmä sisältää ajantasaiset henkilötiedot Suomen kansalaisista ja Suomessa vakinaisesti tai tilapäisesti asuvista ulkomaalaisista henkilöistä.
  • Järjestelmässä on tiedot myös rakennuksista, rakennushankkeista, huoneistoista ja kiinteistöistä.
  • Väestötietojärjestelmän tietoja käytetään koko yhteiskunnan tietohuollossa, esimerkiksi julkishallinnossa, vaalien järjestämisessä, verotuksessa ja oikeushallinnossa sekä tutkimuksessa ja tilastoinnissa.
  • Väestötietojärjestelmä on perustettu vuonna 1969. Sitä ylläpitää Digi- ja väestötietovirasto. Toiminnoista säädetään laissa.
  • Lue lisää väestötietojärjestelmästä

Lisätietoja

Timo Salovaara, ylijohtaja, Digi- ja väestötietovirasto, [email protected], p. 0295 535 303