Hoppa till innehåll

Identifieringen till offentliga sektorns elektroniska tjänster förnyas år 2019

29.6.2018 14.00
Pressmeddelande

Identifieringen till offentliga sektorns elektroniska tjänster förnyas år 2019, då befintliga avtal för stark identifiering upphör. I Befolkningsregistercentralens konkurrensutsättning mottogs sådana ekonomiska anbud som möjliggör anskaffning enbart för mobilcertifikat samt Andelsbankens och Nordeas nätbankskoder. I statsbudgeten hänförs 5 miljoner euro varje år till identifieringskostnader. Befolkningsregistercentralen är oroad över allmänhetens möjligheter att identifiera sig i offentliga sektorns tjänster med önskade identifieringsmedel.

Befolkningsregistercentralen har nu två gånger konkurrensutsatt medlen för stark identifiering.  Hösten 2017 var man ute efter ett fast pris i konkurrensutsättningen, våren 2018 ville man ha prissättning enligt händelse. I båda upphandlingarna visade sig flera aktörers kostnadsnivå vara för dyr för staten. I statsbudgeten hänförs högst 5 miljoner euro varje år till identifieringskostnader.

Nyttjande av bankkoder i administrativa tjänster 2019

Befolkningsregistercentralen inleder fortsatta förhandlingar med alla banker för att utreda ekonomiska förutsättningar för användning av bankkoder vid offentliga sektorns identifiering i framtiden.

Om avtal inte nås med alla banker kan det hända alla man inte kan identifiera sig i offentliga sektorns tjänster med dessa bankers nätbankskoder efter den 1 januari 2019.

Alla bankers nätbankskoder fungerar i offentliga sektorns elektroniska tjänster åtminstone till utgången av år 2018.

”Det är önskvärt att alla banker kommer med i offentliga sektorns identifiering, för att allmänheten i framtiden ska ha tillgång till alla identifieringsmedel på marknaden. Vid sidan av förhandlingarna startar vi en dialog på bred front om statens behov och roll i den operativa miljön för identifiering",  berättar direktör Joonas Kankaanrinne hos Befolkningsregistercentralen.

Från den 1 januari 2019 kan man identifiera sig i offentliga sektorns elektroniska tjänster med åtminstone följande metoder:

  • mobilcertifikat, som kan skaffas från alla stora teleoperatörer (Telia, Elisa, DNA)
  • elektroniskt personkort som beviljas av Polisen (dessutom krävs kortläsare och programvara för kortläsare)
  • Andelsbankens och Nordeas nätbankskoder

Dessa identifieringsmetoder fungerar helt säkert också efter år 2018.

Befolkningsregistercentralen informerar nästa gång hur förhandlingarna med bankerna framskrider senast i oktober 2018.

Mera information

Befolkningsregistercentralen, enheten Utveckling, direktör Joonas Kankaanrinne, tfn 0295 535 233, fornamn.efternamn(at)vrk.fi