Identifieringen till offentliga sektorns elektroniska tjänster förnyas år 2019

29.6.2018 14.00
Pressmeddelande

Identifieringen till offentliga sektorns elektroniska tjänster förnyas år 2019, då befintliga avtal för stark identifiering upphör. I Befolkningsregistercentralens konkurrensutsättning mottogs sådana ekonomiska anbud som möjliggör anskaffning enbart för mobilcertifikat samt Andelsbankens och Nordeas nätbankskoder. I statsbudgeten hänförs 5 miljoner euro varje år till identifieringskostnader. Befolkningsregistercentralen är oroad över allmänhetens möjligheter att identifiera sig i offentliga sektorns tjänster med önskade identifieringsmedel.

Befolkningsregistercentralen har nu två gånger konkurrensutsatt medlen för stark identifiering.  Hösten 2017 var man ute efter ett fast pris i konkurrensutsättningen, våren 2018 ville man ha prissättning enligt händelse. I båda upphandlingarna visade sig flera aktörers kostnadsnivå vara för dyr för staten. I statsbudgeten hänförs högst 5 miljoner euro varje år till identifieringskostnader.

Nyttjande av bankkoder i administrativa tjänster 2019

Befolkningsregistercentralen inleder fortsatta förhandlingar med alla banker för att utreda ekonomiska förutsättningar för användning av bankkoder vid offentliga sektorns identifiering i framtiden.

Om avtal inte nås med alla banker kan det hända alla man inte kan identifiera sig i offentliga sektorns tjänster med dessa bankers nätbankskoder efter den 1 januari 2019.

Alla bankers nätbankskoder fungerar i offentliga sektorns elektroniska tjänster åtminstone till utgången av år 2018.

”Det är önskvärt att alla banker kommer med i offentliga sektorns identifiering, för att allmänheten i framtiden ska ha tillgång till alla identifieringsmedel på marknaden. Vid sidan av förhandlingarna startar vi en dialog på bred front om statens behov och roll i den operativa miljön för identifiering",  berättar direktör Joonas Kankaanrinne hos Befolkningsregistercentralen.

Från den 1 januari 2019 kan man identifiera sig i offentliga sektorns elektroniska tjänster med åtminstone följande metoder:

  • mobilcertifikat, som kan skaffas från alla stora teleoperatörer (Telia, Elisa, DNA)
  • elektroniskt personkort som beviljas av Polisen (dessutom krävs kortläsare och programvara för kortläsare)
  • Andelsbankens och Nordeas nätbankskoder

Dessa identifieringsmetoder fungerar helt säkert också efter år 2018.

Befolkningsregistercentralen informerar nästa gång hur förhandlingarna med bankerna framskrider senast i oktober 2018.

Mera information

Befolkningsregistercentralen, enheten Utveckling, direktör Joonas Kankaanrinne, tfn 0295 535 233, fornamn.efternamn(at)vrk.fi