Hoppa till innehåll

Befolkningsregistercentralen och Skatteförvaltningen utmanar finländarna att bli miljösmarta och avstå från pappersposten

Utgivningsdatum 14.11.2019 8.00
Pressmeddelande

Befolkningsregistercentralen och Skatteförvaltningen utmanar alla finländare att bli miljösmarta och avstå från den papperspost som myndigheterna skickar. Om man tar i bruk Suomi.fi-meddelanden man kan läsa meddelanden från myndigheterna i appen Suomi.fi eller genom att logga in i tjänsten Suomi.fi.

Befolkningsregistercentralen och Skatteförvaltningen  inleder idag kampanjen Kansallinen ekoteko för att marknadsföra Suomi.fi-meddelanden. Just nu är tidpunkten den rätta för att övergå till elektronisk kommunikation: om man tar i bruk Suomi.fi-meddelanden före utgången av november kommer skattekortet för nästa år inte längre hem med pappersposten utan man får ett meddelande i sin e-post genast när skattekortet finns i e-tjänsten MinSkatt. Då får man skattekortet smidigt i elektroniskt format i MinSkatt.

Finlands naturskyddsförbund välkomnar kampanjen.

– Att ta i bruk Suomi.fi-meddelanden hjälper vår miljö. Att hejda pappersströmmen minskar på behovet att avverka skog och vi kan avstå från onödiga transporter. Denna typ av miljösmart gärning ger sinnesfrid och lindrar för sin del miljöångest, säger kommunikationschef Matti Nieminen från Finlands naturskyddsförbund.

Suomi.fi-meddelanden sparar tid, skattepengar och miljön

Skatteförvaltningen skickade cirka 15 miljoner pappersbrev förra året. Allt som allt använde Skatteförvaltningen sammanlagt 1,3 miljoner kilo papper. Om man sätter den här mängden A4-utskrifter i en rad efter varandra når papperskön 1,5 gånger runt jorden. Redan om vi avstår från brevpost från Skatteförvaltningen sparar vi minst 10 miljoner euro av samhällets pengar om året. Därför vill Skatteförvaltningen och Befolkningsregistercentralen bedriva en kampanj för att ta i bruk Suomi.fi-meddelanden.

– Vi vill väcka medborgarnas intresse att byta ut de långsamma myndighetsbreven på papper till ekologiska, säkra och behändiga elektroniska meddelanden, säger utvecklingschef Maria Juka-Lahdenperä från Befolkningsregistercentralen.

– Det är också behändigt för medborgarna att meddelanden, intyg och delgivningar från myndigheterna finns på samma plats. Och när man laddar ner Suomi.fi-mobilappen har man med sig meddelandena i sin telefon.

– Skatteförvaltningens brev, trycksaker och utskrifter orsakade i fjol sammanlagt cirka 1 500 ton koldioxidutsläpp, säger kommunikationschef Nilla Hietamäki från Skatteförvaltningen.

– Vi vill att skatteärendena kan skötas behändigt och miljövänligt med hjälp av fungerande e-tjänster. Kunderna har under de senaste åren alltmer övergått till att sköta sina skatteärenden i MinSkatt där de vanligaste skatteärendena kan skötas snabbt och smidigt. Skatteärendena arkiveras också i MinSkatt, så papper behövs inte längre. När kunden tar i bruk Suomi.fi-meddelanden får hen ett meddelande i sin e-post genast när det finns ny information om skatteärenden i MinSkatt, säger Hietamäki.

Cirka 250 myndigheter skickar redan meddelanden via meddelandetjänsten. Exempelvis Traficom, många kommuner och TE-tjänsterna utnyttjar den. Hittills har cirka 270 000 finländare tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden. Via e-tjänsten har det i år redan skickats cirka 2,3 miljoner informationssäkra meddelanden.

kansallinenekoteko.fi

#kansallinenekoteko


Vad är Suomi.fi-meddelanden?

 • När du tar i bruk Suomi.fi-meddelanden ger du ett allmänt samtycke till att alla myndighetsmeddelanden kan sändas elektroniskt till dig.
 • Myndigheterna tar i bruk elektronisk kommunikation stegvis. Du hittar information på webbplatsen Suomi.fi om de myndigheter som redan nu använder elektronisk kommunikation.
 • Om du har gett ditt samtycke till elektronisk kommunikation med myndigheterna före utgången av november skickar Skatteförvaltningen inte längre skattekortet för 2020 per post. Handlingarna finns i e-tjänsten MinSkatt och du får ett meddelande till din e-post när skattekortet är färdigt. Om du har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden visas de ärenden som anknyter till fastighetsbeskattningen för 2020 enbart i MinSkatt på våren.
 • Befolkningsregistercentralen svarar för utvecklingen av e-tjänsten Suomi.fi-meddelanden.

Så här tar du i bruk Suomi.fi-meddelanden

 • För att ta i bruk Suomi.fi-meddelanden behöver du nätbankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
 • Logga in i e-tjänsten på adressen suomi.fi/meddelanden och välj elektronisk kommunikationskanal.
 • Ange också den e-postadress där du vill få e-post om inkommande meddelanden.
 • Du kan också ladda ner appen Suomi.fi i appbutiken Google Play eller App Store.

Före utgången av oktober 2019

 • 270 000 personer har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden.
 • Nästan 150 000 personer har laddat ner appen Suomi.fi.
 • Över 250 myndigheter och över 400 e-tjänster använder meddelandetjänsten Suomi.fi.
 • Via tjänsten har det skickats cirka 2,3 miljoner informationssäkra meddelanden.
 • Tack vare tjänsten har det uppstått besparingar på cirka 2,3 miljoner euro i postnings- och tryckningskostnader.

Mer information:

Nilla Hietamäki, kommunikationschef, Skatteförvaltningen, 050 461 9898, [email protected]
Maria Juka-Lahdenperä, utvecklingschef, Befolkningsregistercentralen, 029 553 5334,  [email protected]
Pirjo Koivunen, kundupplevelsechef, Befolkningsregistercentralen 050 549 2463, [email protected]