Hoppa till innehåll

TAISTO-övningarna har förbättrat den offentliga förvaltningens beredskap att hantera cyberattacker

Utgivningsdatum 29.1.2020 18.07 | Publicerad på svenska 7.2.2020 kl. 16.55
Pressmeddelande

TAISTO-övningen håller på att stadfästa sin position som den offentliga förvaltningens centrala övning inom digital säkerhet. Med hjälp av övningarna som genomfördes 2018 och 2019 har den offentliga förvaltningens beredskap att hantera cyberattacker märkbart förbättrats. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ordnar följande TAISTO-övning i november 2020.

I övningen TAISTO19 deltog 235 organisationer från den offentliga förvaltningen. Av de deltagande organisationerna var fler än hälften kommuner eller samkommuner. Övningens förberedelser och deltagande tog sammanlagt 2 000 persontimmar och cirka 2 400 ledare och sakkunniga deltog.

Organisationerna som deltog i övningen gav i huvudsak mycket positiv feedback både om övningens arrangemang och om sina prestationer under övningen. De uppgifter som deltagarna fick innan övningsdagen upplevdes som nyttiga, eftersom de styrde organisationernas förberedelser inför den egentliga övningsdagen. Övningen, dvs. den utpressning som aktivistgruppen #Tietovuoto321 utförde, och den överbelastningsattack som sedan utfördes upplevdes vara realistiska. Därmed upplevdes beredskapen vara nödvändig.

TAISTO-övningen växer i takt med att deltagarnas kunskaper utvecklas

Deltagarna i TAISTO-övningen önskade att övningen utvecklas i takt med att deras kunskaper förbättras.

- Vi beaktar de ökade färdigheterna hos de som deltar i övningen TAISTO2020 och strävar efter att även i fortsättningen erbjuda alla tillräckligt utmanande övningsdagar, säger ledande specialsakkunnig Kimmo Rousku vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata övertygande.

För att utveckla övningen TAISTO20 och övningsverksamheten sammanställer Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata under början av året en grupp bestående av kunderna. Gruppen ska börja förbereda nästa övning.

Att öva regelbundet är ett effektivt sätt att bereda sig på störningar

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ordnade ett seminarium den 23 januari om övningsverksamheten och responsen från övningen TAISTO19. Under tillställningen satte man sig in i övningen från november och presenterade annat stödmaterial för övningsverksamheten, såsom handboken för planering av övningsprogram och verksamhet inom digital säkerhet som snart publiceras.

Under tillställningen hördes erfarenheter både av organisationer som deltagit i övningen och myndigheter som deltagit i genomförandet av övningen. Representanter från Centralkriminalpolisens Cybercenter, Cybersäkerhetscentralen vid Kommunikationsverket och Dataombudsmannens byrå, som alla tog emot myndighetsmeddelanden under övningen, höll presentationer under tillställningen. Ansvarspersoner från NTM-centralen i Lappland, HRM och Pargas stad berättade om sina övningsdagar. Utöver de tidigare nämnda berättade Polisstyrelsen, Cybersäkerhetscentralen, Esbo stad och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ordnade övningen om den aktiva utvecklingen av övningsverksamheten. Alla som talade hade ett tydligt meddelande: övningsverksamheten måste vara regelbundet och den är ett kostnadseffektivt sätt att förbereda sig på olika störningar i den digitala världen.

Nästa TAISTO-övning ordnas i november 2020. Anmälan till övningen öppnas innan sommaren.

Mer information: Ledande specialsakkunnig Kimmo Rousku, [email protected], tfn 029553 5120

Se också videoinspelningen från TAISTO-tillställningen

JUDO-projekt TAISTO-övning Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle digital säkerhet