Hoppa till innehåll

Suomi.fi-tjänsternas färdplaner i fortsättningen på MDB:s webbplats – Suomi.fi-information om färdplanerna i oktober och november

Utgivningsdatum 1.9.2023 10.07 | Publicerad på svenska 1.9.2023 kl. 16.18
Pressmeddelande

I fortsättningen uppdateras Suomi.fi-tjänsternas färdplaner en gång i kvartalet. Du får mera information om färdplanerna på Suomi.fi-informationsmötena som ordnas i oktober och november. 

Suomi.fi-tjänsternas färdplaner Suomi.fi-tjänsternas färdplaner har publicerats på adressen dvv.fi/suomi.fi-info.

De tidigare månatliga Suomi.fi-informationsmötena ordnas två gånger i höst och då fokuserar man på utvecklingens färdplan på ett allmänt plan. Varje tjänst har egna informationsmöten för olika målgrupper, där de nya egenskaperna presenteras närmare. Suomi.fi-infoerna är på finska.

  • Onsdagen den 11 oktober kl. 9: Meddelanden, Fullmakter, Betalningar och Identifikation 
  • Onsdagen den 8 oktober kl. 9: Webbtjänsten, Suomi.fi-servicedatalagret, Kvalitetsverktyg, Tjänsten för att öppna och utnyttja information (Informationsleden, Öppna data, Interoperabilitetsplattformen, Testmaterialtjänsten)

Arkitekturreformen för Suomi.fi-meddelanden håller på att färdigställas

Projektet för att övergå till en ny arkitektur och förbättra funktionssäkerheten håller på att färdigställas. Under hösten arbetar vi för att identifiera våra kundorganisationers användningssätt och användningsbehov, och den nya arkitekturlösningen påskyndar utvecklingen av Meddelanden i fortsättningen.

Vi har också börjat utveckla nya versioner av Suomi.fi-mobilappen.

Suomi.fi-webbtjänsten utvecklas så att det blir lättare att hitta information och ge respons

Under hösten utvecklar vi fortfarande Suomi.fi-webbtjänsten så att det blir lättare att hitta information. Valet av bransch för ansökan om tillstånd för företag förbättras och en ny sökfunktion införs för att användaren ska ha lättare att hitta sin egen bransch. Suomi.fi-kartan utvecklas bland annat genom att förbättra sökningen på kartan. 

Dessutom utvecklar vi sätten att ge respons på innehållet så att vi bättre än tidigare kan utveckla innehållet utifrån responsen. 

Nya guider om följande ämnen är under arbete: Arbetsförmåga, Anställning av arbetstagare samt Att få barn. 

Suomi.fi-servicedatalagret förnyar arkitekturen och användargränssnittet

Höstens stora utvecklingshelheter i Suomi.fi-servicedatalagret är reformen av arkitekturen och användargränssnittet. Användargränssnittet förnyas stegvis och på hösten publiceras de förnyade blanketterna för servicekanalerna e-tjänst, webbplats, telefonservice och utskrivbar blankett. Arbetet fortsätter våren 2024 med att serviceställe-blanketten förnyas. 

Kvalitetsverktyget förnyar användargränssnittet och behandlingen av respons

Vi förnyar vyn för en inloggad användare av kvalitetsverktygen och utvecklar sättet att presentera självutvärderingsresultaten. 

Möjligheterna att behandla respons från kundresponsverktyget är under utveckling. Expertstöd finns tillgängligt för självutvärdering: Bjud in en expert. 

Suomi.fi-fullmakter – mobilanvändning, föreningar, personer som förordnats intressebevakning

Höstens tyngdpunkter när det gäller fullmakterna är att underlätta föreningarnas befullmäktigande, förbättra användarupplevelsen för privatpersoner samt möjliggöra uträttandet av ärenden för personer med intressebevakning.

MDB och Patent- och registerstyrelsen samarbetar under år 2023 i förmedlingen av föreningars representationsuppgifter/samarbetar för att förbättra förmedlingen av föreningars representationsuppgifter. Föreningar kan på egen hand ge befullmäktigande i den s.k. självbetjäningen i tjänsten Fullmakter från slutet av året. För föreningarnas del ersätter detta användningen av den nuvarande tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande/befullmäktigande med ansökan, vilket påskyndar och underlättar föreningarnas sätt att administrera sina fullmakter. 

För privatpersoners del gäller förbättringarna i synnerhet förtydligandet av den mobila användbarheten. 

Dessutom kan personer som förordnats intressebevakning från slutet av året i större utsträckning än tidigare själva ge fullmakt när rätten att uträtta ärenden på den personens vägnar inte behöver begränsas på grund av intressebevakningens innehåll. Det nya datalagret för intressebevakning som utvecklas inom MDB:s Rättsskyddsprojekt (Elsa-ärendehanteringssystemet) gör det möjligt att uträtta ärenden för en person som står under intressebevakning.

Teman för Suomi.fi-identifikation är förbättring av infrastrukturen och nya eIDAS-länder

Höstens teman för Suomi.fi-identifikation är fortfarande fortlöpande förbättring av infrastrukturen och kravenlighet. Under hösten kommer det att ske ändringar i förmedlingen av adressuppgifter på svenska. Vi informerar e-tjänsterna om ämnet i ett eget meddelande. 

Under hösten kan man sannolikt också lägga till några nya eIDAS-länder. Som följande länder kommer Österrike och Sloveninen.
 

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle