Hyppää sisältöön

Suomi.fi-palveluiden tiekartat jatkossa DVV:n verkkosivuilla – Suomi.fi-infot tiekartoista loka- ja marraskuussa

Julkaisuajankohta 1.9.2023 10.07
Tiedote

Suomi.fi-palveluiden tiekartat päivitetään jatkossa neljännesvuosittain Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuille. Tiekartoista saat lisätietoa loka- ja marraskuussa järjestettävissä Suomi.fi-infoissa. 

Suomi.fi-tiekartat

Suomi.fi-palveluiden tiekartat on julkaistaan osoitteessa dvv.fi/suomifi-info.

Suomi.fi-info järjestetään syksyllä kaksi kertaa ja niissä keskitytään kehittämisen tiekarttaan yleisellä tasolla.   

  • ke 11. lokakuuta klo 9: Viestit, Valtuudet, Maksut ja Tunnistus 
  • ke 8. marraskuuta klo 9: Verkkopalvelu, Palvelutietovaranto, Laatutyökalut, Kartat ja Tiedon avaamisen ja hyödyntämisen palvelu (Palveluväylä, Avoin data, Yhteentoimivuusalusta,  Testiaineistopalvelu)

Suomi.fi-viestien arkkitehtuuriuudistus valmistumassa

Viestien hanke uuteen arkkitehtuuriin siirtymiseksi ja toimintavarmuuden parantamiseksi on valmistumassa. Teemme syksyllä töitä asiakasorganisaatioidemme käyttötapojen ja -tarpeiden tunnistamiseksi, ja uusi arkkitehtuuriratkaisu nopeuttaa Viestien kehitystyötä jatkossa.

Myös Suomi.fi-mobiilisovelluksen uusien versioiden kehittäminen on käynnistynyt.

Suomi.fi-verkkopalvelun tietojen löydettävyyttä ja palautteenantoa kehitetään

Suomi.fi-verkkopalvelussa kehitetään syksyllä edelleen tietojen löydettävyyttä. Yrityslupahaun toimialavalintaa kehitetään paremmaksi ja siihen tuodaan uutena hakutoiminnallisuus, jotta käyttäjän olisi helpompi löytää oma toimialansa. Suomi.fin karttaa kehitetään mm. kartan hakua parantamalla. 

Lisäksi tapoja antaa palautetta sisällöistä kehitetään, jotta voimme entistä paremmin kehittää sisältöjä palautteen pohjalta. 

Uusia oppaita on työn alla seuraavista aiheista: Työkyky, Työntekijän palkkaaminen sekä Lapsen saaminen. 

Palvelutietovarannossa uudistuksia arkkitehtuuriin ja käyttöliittymään

Palvelutietovarannossa syksyn suurina kehittämiskokonaisuuksina on arkkitehtuuri- ja käyttöliittymäuudistus. Käyttöliittymä uudistuu vaiheittain ja syksyllä julkaistaan uudistetut verkkoasiointi-, verkkosivu- ja puhelinpalvelu- ja tulostettava lomake -asiointikanavien lomakkeet. Työ jatkuu keväällä 2024 palvelupaikka-lomakkeen uudistamisella. 

Laatutyökalussa uudistuksia käyttöliittymään ja palautteen käsittelyyn

Laatutyökalujen sisäänkirjautuneen käyttäjän näkymää uudistetaan ja itsearvioinnin tulosten esittämistapaa kehitetään. 

Asiakaspalautetyökalun palautteiden käsittelymahdollisuuksia kehitetään. Itsearvioinnin tekemiseen on saatavilla asiantuntijatukea: Kutsu asiantuntija kylään

Suomi.fi-valtuuksissa uudistuksia mobiilikäytettävyyteen, yhdistysten valtuuttamiseen sekä  edunvalvontaan määrättyjen henkilöiden valtuuttamisen ja puolesta-asioinnin mahdollistaminen

Valtuuksien syksyn painopisteinä ovat yhdistysten valtuuttamisen helpottaminen, henkilöasiakkaiden käyttökokemuksen parantaminen sekä edunvalvonnassa olevien puolesta-asioinnin mahdollistaminen.

DVV ja PRH tekevät vuoden 2023 yhteistyötä yhdistysten edustajuustietojen välittämisessä  parantaakseen yhdistysten edustajuustietojen välittymistä. Yhdistykset pääsevät valtuuttamaan omatoimisesti Valtuudet-palvelussa loppuvuodesta. Tämä korvaa yhdistysten osalta nykyisen hakemuksella valtuuttamisen, mikä nopeuttaa ja helpottaa yhdistysten tapaa hallinnoida valtuuksiaan. 

Henkilöasiakkaiden osalta parannukset liittyvät erityisesti mobiilikäytettävyyden selkeyttämiseen. 

Lisäksi loppuvuodesta edunvalvontaan määrätyt henkilöt voivat aiempaa laajemmin itse valtuuttaa silloin, kun edunvalvonnan sisällön takia puolesta-asiointioikeutta ei jouduta rajoittamaan. Edunvalvottavien puolesta asioinnin mahdollistaa DVV:n hankkeessa kehitteillä oleva uusi edunvalvonnan tietovaranto.

Suomi.fi-tunnistuksen teemoja infran parantaminen ja uudet eIDAS-maat

Suomi.fi-tunnistuksen syksyn teemoja ovat edelleen infran jatkuva parantaminen ja vaatimustenmukaisuus. Syksyn aikana tulee muutoksia ruotsinkielisten osoitetietojen välittämiseen. Tiedotamme asiointipalveluja aiheesta omassa viestissä. 

Syksyn aikana saadaan todennäköisesti lisättyä myös muutamia uusia eIDAS-maita. Seuraavina ovat tulossa Itävalta ja Slovenia.

Haluatko pysyä ajan tasalla Suomi.fi-palveluiden kehityksestä? – Tilaa Suomi.fi-uutiskirje

Suomi.fi-uutiskirje on palveluiden kehittäjille suunnattu uutiskirje, joka kokoaa Suomi.fi-palveluiden tuoreet kuulumiset kuusi kertaa vuodessa. 

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle