Hoppa till innehåll

Suomi.fi-fullmakter tas i bruk Omaolo – Vårdnadshavare kan uträtta ärenden för sina barn i bedömningen av symtom på coronavirussjukdom

Utgivningsdatum 8.12.2020 11.06
Pressmeddelande

Från och med den 7 december 2020 kan vårdnadshavare uträtta ärenden för sina 1–14-åriga barn i Omaolo. Det faktum att ärenden kan uträttas för en annan gör det möjligt för vårdnadshavaren att fylla i bedömningen av symtom på coronavirussjukdom och att skicka uppgifterna på blanketten till hälso- och sjukvården. Det går också att göra en tidsbokning direkt via Omaolo, förutsatt att tidsbokning är i bruk i det egna området.

I Omaolo kan både vårdnadshavarens och barnets ärende skötas på en och samma gång

Uträttandet av ärenden för någon annan gör det möjligt att fylla i bedömningen av coronaviruset i Omaolo för både vårdnadshavaren och barnet eller barnen på en och samma gång. Omaolo meddelar för vem klienten uträttar ärenden vid respektive tidpunkt.

"De föräldrar som använt Omaolo har varit nöjda med tjänsten, men samtidigt är de harmsna över att barnets ärenden inte tidigare har kunnat skötas lika behändigt via Omaolo. Före möjligheten att uträtta ärenden för någon annan har föräldrarna varit tvungna att särskilt boka en tid till coronavirustest för sitt barn per telefon från coronavirusrådgivningen. Den vuxnas och barnets testtider har inte nödvändigtvis varit nära varandra och detta har ur familjens synvinkel varit oförnuftigt, berättar Saga Kärki, projektexpert på Omaolo i Helsingfors stad.

"Möjligheten att uträtta ärenden för en annan i Omaolo är således något man väntat på. Tjänsten är också tillgänglig dygnet runt och det är verkligen en fördel", berättar Kärki.

I Helsingfors har vårdnadshavare undantagsvis kunnat boka en tid för coronavirustest för ett barn med lindriga symtom via Omaolo redan från och med den 11 november 2020. Statistik från Helsingfors visar att det via Omaolo reserveras cirka 100–310 coronavirustesttider för barn dagligen.

Uträttandet av ärenden för en annan kräver stark autentisering

Det är tryggt att uträtta ärenden för barnets räkning i Omaolo, eftersom stark autentisering används. Stark autentisering genomförs i samarbete med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB). Dessutom används MDB:s tjänst Fullmakter. Med hjälp av tjänsten Fullmakter kan hälso- och sjukvården försäkra sig om att den vårdnadshavare, som skickat uppgifterna, har rätt att uträtta ärenden för barnets räkning, eftersom tjänsten kontrollerar att vårdnadsuppgifterna är ajour direkt i befolkningsdatasystemet.


Omaolo.fi är en nationell digital tjänst inom social- och hälsovården som involverar dig i främjandet av din hälsa och ditt välbefinnande tillsammans med vårdpersonal. Omaolo når redan nästan 4 miljoner av finländare. Läs här om de områden inom vilka Omaolo används » 

Omaolo utvecklas i samarbete mellan de kommuner, städer och sjukvårdsdistrikt som börjat använda tjänsten samt DigiFinland Oy. För distributionen av tjänsten ansvarar DigiFinland Oy. Applikationsutvecklare och analyspartner i Omaolo-tjänsten är Solita Oy och Mediconsult Oy. Kustannus Oy Duodecim ansvarar för de symtombedömningar och coachningar som finns i Omaolo samt för utvecklingen av Hälsokontrollen. 

Ta en titt och läs mer: Omaolo.fi »

Asiakastarinat Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle